רשות:
מחוז:

צפון

רשות:
שם המנהל/ת:

ramaabe@hinuchm.k12.il

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי דתי

סמל מוסד:

214544

אביר יעקב תלמוד תורה, נהריה

שם מנהל/ת ביה"ס:

ramaabe@hinuchm.k12.il

סמל מוסד:

214544

מחוז:

צפון

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי דתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
מטרתנו היא לחנך את תלמידינו לאהבת ה', לאהבת התורה, הארץ והאדם.
אנו שואפים לעצב בוגר בן תורה, בעל מידות טובות ודרך ארץ שהנתינה נר לרגליו.
אנו מחויבים לחנך את תלמידינו ללמידה בתחומי הקודש, הליבה וידע עולם, תוך סקרנות וביטוי עצמי של הלומד.
נטפח תחושת מסוגלות, חוסן אישי, רגישות לאחר, אחריות אישית וערבות הדדית.
אנו רואים את צוות המורים כמנהיגי חינוך הפועלים מתוך שליחות ומסירות.
הצוות החינוכי מלווה את הילד בתהליכי למידה חווייתיים המפתחים לומד עצמאי ומעניקים לי תחושת שייכות ומוגנות.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

פיתוח אוריינות רגשית בקרב התלמידים והכוונתם לנתינה במעגלי החיים, (לפי גילאים) והתבססות על תשתית ערכית מהמקורות .

2

חיבוריות ושיתופי פעולה

3

בחירה מתוך עניין אישי : התלמיד בוחר את צורת הנתינה הקשורה לתחום העניין שלו .
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

בנייה ויישום של מערך תכנים להוראה המקדמות אוריינות רגשית בקרב התלמידים והכוונה לנתינה במעגלי החיים :נתינה מול עצמי, נתינה מול משפחתי, נתינה מול חבריי לכיתה , נתינה מול המורה ומול ביה"ס
נתינה מול הקהילה.
2

מהלך רשותי ארגוני

הקמת קהילת מורים לומדת : פיתוח משותף של כל צוות המורים בפרקטיקות ותכנים לטיפוח המיומנויות הרגשיות התומכות בהטמעת ערך הנתינה והערבות ההדדית .
3

מהלך רשותי קהילתי

בניית פלטפורמות ארגוניות לביסוס תרבות של נתינה בבית הספר : יצירת מערך מובנה של שגרות ופרוייקטים (קיימים וחדשים) בתוכנית בית הספר לפיתוח והטמעה של ערך הנתינה (התמקדות בכל מעגל למשך חודשיים בשנה ).
4

מהלך רשות

יצירת מעורבות אקטיבית של ההורים בהטמעת הייחודיות : הורים מעורבים יותר בלמידה של ילדיהם ומשמשים כשותפים מלאים להטמעת המיומנויות הרגשיות שהוגדרו בתוכנית.
5

מהלך רשותי נוסף

הדגשת הייחודיות של בית הספר כבית ספר תלמוד תורה : ביצוע תהליך עומק של מיתוג ביה"ס במרחב העירוני והבחנתו משאר בתי הספר הדתיים בעיר.