רשות:
מחוז:

מרכז

רשות:
שם המנהל/ת:

עלאא צרצור

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

418426

אבן ח'ולדון, כפר קאסם

שם מנהל/ת ביה"ס:

עלאא צרצור

סמל מוסד:

418426

מחוז:

מרכז

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
מאמינים בהצמחת מנהיגות צעירה תורמת באופן חיובי לבניית החברה, מסוגלים לקבל החלטות באופן עצמאי ומושכל , תלמידים מחונכים מסודרים ומאורגנים את הזמן כך שינצלו אותו בצורה איכותית ואפקטיבית, תלמידים אשר מחדשים את רעיונותיהם בהתאם לשינויים בהווה ובעתיד ובעלי יכולת לחשוב מחוץ לקופסה. אנו שואפים שבית ספרנו ידע לכלכל את צעדיו כך שיצליח למשוך את מיטב בני העיר . הבוגר הרצוי באבן ח'לדון הינו תלמיד אחראי, יוזם ובעל זהות בורה של שייכות לעיר, לחברה ולמדינה, תלמיד מגלה הבנה וסובלנות לאחר ורוחש כבוד לכולם
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

גדילה בסביבה טבעית בהתאם ליכולותיהם וכל תלמיד יכול

2

למידה חווייתית ופעלתנית תוך כדי ניסוי וטעיה

3

ביטוי עצמי וחופש הבחירה
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

עריכת מיפויים לאינטליגנציות המרובות בקרב התלמידים והתאמת תכניות ופעילויות לסוג היכולות המתגלים
2

מהלך רשותי ארגוני

איתור יוזמות בקרב באי בית הספר , טיפוחם והבלטתם ברבים לצורך עידוד עשייה חינוכית תורמת ומתרימה לתהליכים בביה"ס
3

מהלך רשותי קהילתי

ארגון מרחבים ותשתיות מאפשרות פעילות חווייתית בכל עת ובכל מקום, הפסקה פעילה, למידה במהלך סיור בחיק הטבע, ביטוי למנהיגות בדיבור בפני ציבור בבקרים, שילוב משחק ולמידה בין תחומית להגברת השותפות והשיתופיות, טיפוח גן הצמיחה והשייכות, הפעלת תלמידים בלמידה משמעותית בסביבה עתירת טכנולוגיה, ארגון מערכי שיעור לפיתוח חשיבה יצירתית
4

מהלך רשות

תרבות ארגונית של למידה ארגונית ולמידה מהצלחות, שיעור לדוגמא והצמחת מינטורים להובלת מהלכים ועידוד חשיבה על חשיבה ומחוץ לקופסה בקרב מורים, טיפוח צוותים מובילים משימתיים לקידום העשייה החינוכית בין כותלי בית הספר, ליווי מורים חדשים וניהול מנגנון של מעקב ובקרה סביב תכניות קצרות טווח וארוכות טווח
5

מהלך רשותי נוסף

פרויקט קירוב הלבבות של עמיתים וקהילה, חדר מורים פעיל ומגובש, תקשורת בריאה עם ההורים, סדנאות הורים ועידוד הורים יוזמים ותורמים למען ביה"ס, שמירה על ערוצי תקשורת בריאים – ההורים תמיד מעודכנים ושותפים לגורל ילדיהם