אבני בניין 2030

א-סינכרוני
על הקורס:

מסגרת הלמידה הבין-לאומית של פרויקט חינוך 2030 מציעה חזון ועקרונות משותפים למערכות החינוך. המסגרת
נוצרה במשותף על-ידי נציגים ממשלתיים וקהילות אנשי חזון, מומחים, בתי ספר, מנהיגים חינוכיים, מורים, סטודנטים
ובני נוער, הורים, אוניברסיטאות, ארגונים מקומיים וחברתיים.
החזון המשותף של הפרויקט, מתמקד בחובה לסייע לכל לומד להתפתח כאדם שלם, להגשים את הפוטנציאל
שלו ולעצב יחד עתיד משותף הבנוי על רווחתם של אנשים, קהילות וכדור הארץ.

מידע נוסף 

שם המרצה:
ד"ר עדי וגרהוף
פורמט:
הרצאה
מידע נוסף: