רשות:
מחוז:

חיפה

רשות:
שם המנהל/ת:

יפעת יוגב

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

384347

אבנר ברזני (יסודי 2), טירת כרמל

שם מנהל/ת ביה"ס:

יפעת יוגב

סמל מוסד:

384347

מחוז:

חיפה

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
אנו מאמינים בטיפוח כישורי חיים ולמידה פעלנית כבסיס למימוש הפוטנציאל והמצוינות האישית, תוך חיזוק הקשרים החברתיים בין לומדים ועם מבוגרים משמעותיים. ילד פעיל ויוזם משפר את תחושת המסוגלות והשייכות לבית הספר ולקהילה.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

שיתופיות- כל באי בית הספר צומחים ומתפתחים יחד ויוצרים קהילה מצמיחה, סולידרית וערכית.

2

עצמאות – פיתוח לומד פעיל ויוזם בעל זהות אישית עצמאית, אדם מעורב ומשפיע.

3

קשר אישי – קשר מגדל המאפשר לראות איכויותיו של כל אחד, לאפשר לגדול בסביבה מכבדת המטפחת כישורים, יכולות ותחומי עניין.
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

למידה רב גילית בחטיבה צעירה המפתחת עצמאות וקשרים חברתיים החל מגיל הגן.
2

מהלך רשותי ארגוני

למידה תחומי עניין בנוסף לתחומי הדעת בתכנית הלימודים תוך בחירה המזמנת למידה בקבוצות דו גילאיות.
3

מהלך רשותי קהילתי

למידה חווייתית התנסותית המתרחשת בכל תחומי הדעת, גם מחוץ לגבולות הכיתה.
4

מהלך רשות

קשר אישי מגדל המאפשר לראות איכויותיו של כל אחד בסביבה מכבדת המטפחת כישורים, ויכולות. כולנו ביחד עבור כל ילד- מחויבות הצוות החינוכי לקידומו ולשלומו של כל ילד
5

מהלך רשותי נוסף

בית הספר מקיים מפגשים ואירועים חברתיים קהילתיים בשיתוף ועדת היגוי בה חברים מורים והורים.