רשות:
מחוז:

דרום

רשות:
שם המנהל/ת:

קרן אברהם

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

630152

אגמים, אשקלון

שם מנהל/ת ביה"ס:

קרן אברהם

סמל מוסד:

630152

מחוז:

דרום

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
בי"ס אגמים הינו בי"ס מעצב חיים, שמכשיר תלמידי.ות פורצי.ות דרך, בעלי.ות האומץ לחלום ולממש במציאות משתנה, מתוך פיתוח תחושת מסוגלות, עצמאות ויכולת התבוננות, כחלק מגילוי אחריות חברתית וסביבתית.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

הוליסטי- ראיית כל פרט כעולם ומלואו על רצונותיו, חלומותיו, קשייו, פחדיו וחזקותיו.

2

מסקרנות לשמים- למידה מתוך סקרנות טבעית של הלומד, חשיפה בכל מקום ובכל דרך בעולם, התנסות במרחבים מגוונים ובלמידה רב גילאית, בין עצמאות לשותפות

3

איזונים – יצירת איזונים בין מסורת לקדמה.
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

מודל מאל"ע- מודל פדגוגי ייחודי של ביה"ס ללמידה עצמאית שמאפשרת שמים.
2

מהלך רשותי ארגוני

תכנית התנהגות בית ספרית בהתאם לקידום מסוגלות, עצמאות, אומץ לחלום והתבוננות ובשיתוף כלל השותפים כבסיס שמאפשר את הלמידה פורצת הדרך
3

מהלך רשותי קהילתי

קבוצות תלמידים שמובילות פריצות דרך קטנות ביחס לעצמם וביחס לסביבה-בביה"ס מבחינה חברתית, לימודית, רגשית, קהילתית
4

מהלך רשות

שגרות: שעה ייעודית במערכת- לביסוס תכנית שש שנתית לקידום פריצות דרך, חיזוק יכולות וחשיפה למודלינג. בהמשך ישולב בתכנית הבית ספרית . מלווה ביומן פריצת הדרך האישית. שיר שבועי מעורר השראה כחלק מפתיחת יום במסגרת "שיר של יום"- בנושא חלימה, מסוגלות, עצמאות, התבוננות בהלימה לערכים המובילים
5

מהלך רשותי נוסף

מבנה חדשני עם מרחבי למידה המאפשרים התנסות, חוויה, למידה מותאמת, משותפת בהלימה למודל מאל"ע ולמודל קן הנמלים