רשות:
מחוז:

דרום

רשות:
שם המנהל/ת:

ליאת זהבה

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי דתי

סמל מוסד:

616904

אגמים – חמ"ד, אשקלון

שם מנהל/ת ביה"ס:

ליאת זהבה

סמל מוסד:

616904

מחוז:

דרום

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי דתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
אנו בית חינוך המאמין בטוב שבכל תלמיד ,בחזקותיו ובכוחות החיוביים הטמונים בכל אחד ואחת. מעניקים יחס אישי וחינוך ערכי ציוני- דתי המפתח תחושת מסוגלות ואחריות אישית , חברתית. ביה"ס מאמין בתהליכי למידה המתנהלים מתוך הנעה פנימית,אחריות אישית ובדרכי- הוראה מותאמות ומגוונות במרחבי למידה מפעילים פנים וחוץ כיתתים , חוויתיים המעוררים סקרנות ללמידה איכותית ומשמעותית.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

פליאה- פיתוח סקרנות לתופעות ותהליכים בלמידה חוויתית.

2

חקר- פיתוח מודל חקר התנסותי הכולל הערכה בקרה ולמדת עמיתים תוך משוב של המורים והתלמידים.

3

יזמות- הטמעת דרכי- התבוננות תוך שותפות , זיהוי צרכים פיתוח יוזמה תוך שותפות ומעורבות קהילתית.
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

למידה- למידה מתמדת של הצוות שלומד ומתפתח לאורך השנה ומטמיע פדגוגיה המשלבת גיוון אסטרטגיות בכיתה ,פיתוח שיעורים מעוררי פליאה וסקרנות ללמידה משמעותית במרחבים השונים – בכיתה, חוץ כיתתי וחוץ בית ספרי. שיעורי פל"א- פה לומדים אחרת באמצעות למידה רב תחומית במגוון נושאים.
2

מהלך רשותי ארגוני

הערכה- הערכה תהליכית הממשבת את התלמיד לאורך תהליכי הלמידהומתבוננת על המאמץ ועל התוצר , פיתוח דגם של יום הורים בגון שונה ,בניית תעטודה המשקפת את העשייה הבית ספרית.
3

מהלך רשותי קהילתי

שותפות – מעגלי שותפות המקדמים את הבנייה והעשייה הבית ספרית באמצעות מעגלי- שיח בהם דנים מקבלים החלטות ובעקבותם נבנות תוכניות. פעילויות חברתיות חוויתיות ומגוונות סביב מעגל השנה בשיתוף תלמידים- מורים וקהילה.
4

מהלך רשות

הפקת שלושה מודלים : פליאה חקר ויזמות כציר מעגן לתלב"ס . המודלים מיוצגים כפרמידות ומנחים את עבודת המורים בכיתות.
5

מהלך רשותי נוסף

בוגר ביה"ס- במהלך שש שנים בבית ספרנו יחווה התלמיד חוויות לימודיות -חברתיות מרגשות ומעצימות אישיות וקבוצתיות . משנה לשנה ירחיב התלמיד את ארגז המיומנויות הלימודיות ומיומנויות החשיבה , ישפיע על הסביבה בעזרתן.