רשות:
מחוז:

חיפה

רשות:
שם המנהל/ת:

אורלי ריבנפלד

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

384396

אדוות ים, חוף הכרמל

שם מנהל/ת ביה"ס:

אורלי ריבנפלד

סמל מוסד:

384396

מחוז:

חיפה

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
בבית הספר מתקיימת למידה במרחבי חיים מגוונים ורלוונטיים, שיש בה ענין, סקרנות, יצירתיות ורלוונטיות לחיי התלמידים. בבית הספר פורצים את גבולות הכיתה ומטפחים מיומנויות למידה וכישורים חברתיים בלמידה במרחבי החיים.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

פעלתנות תלמידים התלמידים מובילים, יוזמים ומעורבים בעשייה הבית ספרית והקהילתית-סביבתית.

2

למידה במרחבי החיים של מקצועות הלימוד, מספר פעמים בשבוע במרחבי הטבע, במרחבי בית הספר החוץ כיתתיים במרחבי היישוב.

3

למידה מכל אדם, בכל מקום ובכל זמן. התאמת הלמידה ללומדים תוך גמישות, פתיחות והקשבה לצרכיהם.
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

תוכנית לימודים בית ספרית המותאמת ומתקיימת במרחבי החיים השונים. למשל תוכנית ספירלית ללמידה בחוף הים לכל השכבות.
2

מהלך רשותי ארגוני

העמקה והרחבה של חיבורים עם הקהילה ושיתופי פעולה קהילתיים. מתקיימות פעילויות ויוזמות בשיתוף גורמים בקהילה ומחוצה לה.
3

מהלך רשותי קהילתי

פיתוח מקצועי של צוות חינוכי המתמקד בהטמעת תוכניות לימודים במרחבי החיים ומרחבים חוץ כיתתיים – הנחייה לכלל הצוות בפיתוח יחידות הוראה במרחבי החיים.
4

מהלך רשות

טיפוח עקרונות מועצת חוף כרמל, הכוללים פיתוח למידה עדכנית וחדשנית בהלימה לעידן הנוכחי. הלמידה מובילה להפחתת המע""מ, ליצירת של אפשרויות לחיבורים, הלמידה הינה רב תחומית."

5

מהלך רשותי נוסף

הפעלת ספרייה קהילתית העומדת לרשות תושבי עתלית. נוצרה מתוך צורך שעלה בקרב הקהילה ואוכלוסיית בית הספר.