שם בית הספר:
א.ד.מ וסביבה, געש
פיתוח למידה ארגונית דרך יוזמות חינוכיות של הצוות
האתגר הניהולי איתו בחרנו להתמודד

תכנון ובניית מנגנון שיאפשר שיפור של הלמידה הארגונית, כולל הפקת לקחים, יישומם והעברת המסקנות לכלל הצוות.
הצוות החינוכי של "אדם וסביבה" 'מגדיל ראש', ומקיים בכיתות על בסיס יומיומי פעולות ויוזמות חינוכיות נהדרות, שנובעות מהחזון הבית ספרי או מהמציאות הגלוקלית. עם זאת, היוזמות הללו הן בחזקת "איים" שהיינו מעוניינים להרחיב.

אילו מהלכים ארגוניים הפעלנו?

מהלך 1 – בחינת המצבמיפוי היוזמות של צוותי המורים, על פי תוכניות הלימודים הבסיסיות, ותוכניות הלימודים לצרכי הרחבה והעשרה.

מהלך 2 – שיפור יכולות הלמידה הארגונית – היכרות עם החומרים החינוכיים, למידת עמיתים, יצירת משוב בונה, הפקת לקחים, שיפורם ויישומם לאור המסקנות בדיוני הצוות.
יבוצע דרך: 

  • הקדשת זמן בישיבות צוות ניהול אחת לשבועיים לתובנות מהשטח – צרכים אל מול פתרונות והתנסויות שעלו.
  • מיסוד וארגון השיתוף, דרך יצירת מנגנון נגיש לתיעוד בידע הפרקטי של יוזמות חינוכיות מוצלחות (קידום "דרייב" משותף לכלל המורים בבית הספר, עידוד העלאה והפצת חומרים ופעילויות מוצלחות שעברו בכיתות באופן שוטף).

מהלך 3 – חשיפת צוות בית הספר לתכנים, במפגשים ממוקדים וייעודיים של מליאת צוות אחת לשבועיים. בכל ישיבה יוקדש זמן להפצת התנסות מוצלחת של אחד המחנכים, כולל תבנית הפעלה. קבלת משוב משאר חברי הצוות והתנסות שלהם במשימה. 

מהלך 4 – בחינה של פעילויות מוצלחות, התאמתן והפצתן לצוות.

תעודת זהות
שם בית הספר:
א.ד.מ וסביבה, געש
סמל מוסד:
410431
שם המנהל/ת:
יובל כנען
חברי צוות פיתוח:
הדס כץ שדה חן
רכיבי מודל ארגון מורכב מסתגל
לחצו על הרכיבים לפרטים נוספים: