רשות:
מחוז:

צפון

רשות:
שם המנהל/ת:

אילנית פטרושקה

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

211466

אוסישקין, נהריה

שם מנהל/ת ביה"ס:

אילנית פטרושקה

סמל מוסד:

211466

מחוז:

צפון

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
בית הספר מאמין כי למידה משמעותית מבוססת משחוק תהפוך את הלמידה לחוויתית, מסקרנת ומאתגרת .
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

למידה חוויתית מעודדת את התלמיד להיות מעורב בתהליך הלמידה ומאפשרת פיתוח קשת רחבה של מיומנויות לימודיות.

2

למידה מבוססת משחוק מקדמת בקרב הילדים מיומנויות חברתיות -עבודת צוות, הקשבה,יחס מכבד, סובלנות ויוצרת אקלים מיטבי.

3

למידה משולבת משחקים מעודדת את התלמיד לשאול שאלות משמעותיות, לתכנן , לאסוף נתונים, לעבד מידע וליצור ידע חדש הרלוונטי לעולמו האישי ולחייו בעידן הטכנולוגי.
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

שילוב המשחוק ועקרונותיו בתוכנית הלימודים מתקיים במסגרות זמן גמישות ומאפשר התאמת מערכת החינוך בהווה למציאות העתידית המשתנה.
2

מהלך רשותי ארגוני

בביה"ס,ישנם מרחביי משחוק מגוונים ומתקיימת למידה חוץ כיתתית וכיתתית.
3

מהלך רשותי קהילתי

בניית משחקים לימודיים ע"י הצוות והתלמידים המשלבים עקרונות לימודיים וחברתיים.
4

מהלך רשות

הטמעה מערכתית של רכיבי משחוק בשיעורים על מנת לאפשר לתלמידים לעבוד בקצב שונה ולראות את התקדמותם ביחס לעצמם.
5

מהלך רשותי נוסף