רשות:
מחוז:

צפון

רשות:
שם המנהל/ת:

כמאל אבו יונס

שלב חינוכי:

חט"ב

סוג פיקוח:

ערבי

סמל מוסד:

442830

איבן חלדון – חט"ב, סח'נין

שם מנהל/ת ביה"ס:

כמאל אבו יונס

סמל מוסד:

442830

מחוז:

צפון

רשות:
סוג בי"ס:

ערבי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
בתפיסתו החינוכית של ביה"ס למידה אפקטיבית היא למידה המבוססת על סקרנות, בחירה וחקר והתאמה לאינטיליגנציות החזקות של כל ילד, מתן הזדמנות לכל ילד לחוות למידה המבוססת על חקר ועל אינטיליגנציות מגונוות מאפשרת לו לחוות הצלחה , מעצימה אותו ומגיברה את תחושת המסוגלות שלו המביאות אותו לבסוף להצלחה
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

שיתופיות

2

פרסונליזציה

3

אי פורמליות
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

למידת העקרונות של החקר והאינטיליגנציות המרובות
2

מהלך רשותי ארגוני

התאמת דרכי ההוראה ללומדים על פי האינטיליגנציות
3

מהלך רשותי קהילתי

בניית מרחבי למידה מאפשרים יישום האינטיליגנציות
4

מהלך רשות

התנסות באינטיליגנציות במרחבים שונים פורמאליים ובלתי פורמאליים ובמקצועות שונים
5

מהלך רשותי נוסף

פרזנטציה של לומדים על תהליכי הלמידה שלהם על פי התנסויותיהם במגוון סוגי קהלים