רשות:
מחוז:

מרכז

רשות:
שם המנהל/ת:

דקלה אבו אהרונוביץ

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

482018

אילנות רשב"י, באר יעקב

שם מנהל/ת ביה"ס:

דקלה אבו אהרונוביץ

סמל מוסד:

482018

מחוז:

מרכז

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
בית החינוך חמ"ד אילנות מקנה לתלמידיו ערכים יהודיים ושורשיים, מחנך לאהבת התורה ויישומה בחיי היום-יום, ומאמין שבמציאות המשתנה יש להקנות לבוגר כלים ומיומנויות להתמודדות ,כאשר הבסיס לכך הוא פיתוח אחריות אישית, לימודית וחברתית.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

בחירה – פיתוח יכולת הבחירה האישית של התלמידים בתכנון וניהול אופן הלמידה : בזמן, בתוכן ובמקום.

2

לומד עצמאי – פתרון בעיות של התלמיד באופן עצמאי ופיתוח מיומנויות של לומד עצמאי להגברת המוטיבציה הפנימית ולקיחת האחריות על הלמידה.

3

פיתוח כישורים בינאישיים : באמצעות למידה קבוצתית, למידת עמיתים וחונכות.

מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

למידה גמישה בחינוך הלשוני :הקמת סביבות למידה המאפשרות התנסות בדרכי למידה מגוונות, ניהול זמן עצמי של התלמיד, רלוונטיות ולמידה משמעותית.
2

מהלך רשותי ארגוני

תכנון פעילויות ההפסקה ע"י התלמידים : הוראה, למידה ויישום של "משחקי הפסקה", בדגש על הגדרת נהלי הפסקה, הבהרת חוקי המשחק ופעילות שיתופית.
3

מהלך רשותי קהילתי

קידום תהליך שנתי של פיתוח אחריות אישית אצל התלמידים:הצבת יעדים התנהגותיים, לימודיים וחברתיים.
4

מהלך רשות

הפקת תעודת הערכה המתמקדת בנושא האחריות על היבטיה השונים, ומביאה לידי ביטוי את ההערכה העצמית של הילד ביחס ליעדים שהציב.
5

מהלך רשותי נוסף

ליווי תלמידים בתהליך של הערכה עצמית.