רשות:
מחוז:

צפון

רשות:
שם המנהל/ת:

כמאל גנאים

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ערבי

סמל מוסד:

217422

אלגדיר, סח'נין

שם מנהל/ת ביה"ס:

כמאל גנאים

סמל מוסד:

217422

מחוז:

צפון

רשות:
סוג בי"ס:

ערבי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
בתפיסה החינוכית חינוך למצויינות בכל תחום יוביל למיצוי הפוטנציאל של כל לומד, השילוב בין הפן הלימודי והערכי והחברתי חרות על דגלו של בית הספר. מתן הזדמנויות ללומדים ולבעלי התפקידים להצטיין בתחומיים בהם הם חזקים, שולטים ומצליחים יביאו להצלחות נוספות על כן נותן ביה"ס מגוון של אפשרויות להביא את המצויינות לידי ביטוי גם ללומדים וגם לצוות המורים
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

פרסונאליות

2

שיתופיות

3

תכלול
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

בירור נושא המצויינות בקרב הצוותים והעמקה בתחום , בירור ההזדמנויות ליישום המצויינות והעמקת עקרון התכלול והבנת המשמעות של העשייה של כל אחד
2

מהלך רשותי ארגוני

איתור המנגנונים המאפשרים ביטוי המצויינות בערכית והלימודית גם בהגדרות בעלי תפקידים וגם בפעולות
3

מהלך רשותי קהילתי

מתן הזדמנויות לתלמידים וצוות להביא לידי ביטוי את המצויינות לידי ביטוי במסגרת השיעורים והפעילויות הבית ספריות שילוב העבודה השיתופית והפרסונאליות – התאמה ובחירה של הלומדים את הפעילויות המותאמות להם
4

מהלך רשות

בניית תכניות חברתיות ולימודיות ושילוב התלמידים והמורים בתכניות החברתיות והלימודיות
5

מהלך רשותי נוסף

שילוב מרחבי הלמידה בייחודיות הבית ספרית תכנון וביצוע של מרחב הכלה ומרחב שפות המבטא את המצויינות הערכית והלימודית