רשות:
מחוז:

צפון

רשות:
שם המנהל/ת:

אבראהים נוג'ידאת

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

219568

אלזיתון, בועיינה-נוג'ידאת

שם מנהל/ת ביה"ס:

אבראהים נוג'ידאת

סמל מוסד:

219568

מחוז:

צפון

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
בבית ספר אלזייתון נפעל לחנך בוגר עצמאי מסוגל להתמודד עם אתגרי העתיד , שיוביל את החברה קדימה ויאמין בערך האדם כבודו וחירותו תוך יצירת אקלים חינוכי מיטבי , דואגים לבריאותו ומידעים אותו לניהול אורח חיים בריא
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

הכלה – הכרה בקימות השונות בין בני אדם בכלל ותלמידים בפרט(שונות קוגנטיבית, רגשית ,רקע משפחתי, סגנונות למידה

2

למידה חווייתית התנסותית – מבוססת מיומנויות הבניית הידע והפנמתו דרך למידה פעלתנית התנסותית חווייתית מבוססת מיומנותו / כישוריו

3

שיתופיות וקהילתיות – עבודה שיתופית ליצירת ידע קבוצתי א-פורמאלי (צוותים, תלמידים וההורים) באמצעות למידה בהקשר קהילתי חברתי תוך שימוש בתכנים דיגיטליים
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

מיפוי כישורים ותחומי התמחות תלמידים"
2

מהלך רשותי ארגוני

זירה צוותית :מפגשים עם צוות המורים על אופן הטמעת הייחודיות בתחומי הדעת
3

מהלך רשותי קהילתי

הכשרת צוותים במגמות העתיד ובניית מערכים תואמים למגמות
4

מהלך רשות

זירה קהילתית: קיום הפעלות וימי שיא מאפשרים ביטוי לכישורי התלמידים
5

מהלך רשותי נוסף

ביסוס סדירויות במערכת השעות השבועית מאפשרת התנסויות חוותיות לקידום מיומנויות וכישורי התלמידים