רשות:
מחוז:

צפון

רשות:
שם המנהל/ת:

איברהים זבידאת

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ערבי

סמל מוסד:

219360

אלנג'אח, סח'נין

שם מנהל/ת ביה"ס:

איברהים זבידאת

סמל מוסד:

219360

מחוז:

צפון

רשות:
סוג בי"ס:

ערבי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
צוות ביה"ס רואה בביה"ס בית חינוך לכל דבר, עליו לחנך את הלומדים על פי הערכים המובילים את החברה והיישוב. צוות ביה"ס מאמין שקידום נושא החדשנות יתן מענה טוב יותר ללומדים ובשילוב המנהיגות יעודד לומדים לבטא את עצמם ולמצות את הפוטנציאל הגלום בהם ביתר אפקטיביות.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

גלוקאליות

2

פרסונאליות

3

שיתופיות
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

בירור מעמיק של מהות ביה"ס, מהות בית החינוך ומהות המנהיגות בקרב הצוותים והתלמידים
2

מהלך רשותי ארגוני

בניית מהלכים , תכניות ומנגנונים ליישום הייחודיות- בניית יחידות לימוד המשלבות את החדשנות והמנהיגות ויישומן בשיעורים, במרחבים, ובמנגנונים מגוונים בבית הספר
3

מהלך רשותי קהילתי

בניית מרחב לביטוי החדשנות -איבזורו ובניית מערכת לשילוב לומדים
4

מהלך רשות

פיתוח המנהיגות הבית ספרית בקרב מורים ותלמידים על ידי מתן הזדמנויות ללומדים ולמורים להביא לידי ביטוי יוזמות ייחודיות
5

מהלך רשותי נוסף

קיום למידות עמיתים בצוותים לצורך למידה ושיפור תהליכים הקשורים להעמקה והטמעה של הייחודיות