רשות:
מחוז:

צפון

רשות:
שם המנהל/ת:

סואר שלאעטה

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ערבי

סמל מוסד:

217521

אלעין, סח'נין

שם מנהל/ת ביה"ס:

סואר שלאעטה

סמל מוסד:

217521

מחוז:

צפון

רשות:
סוג בי"ס:

ערבי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
בבית ספר ואדי אלעין רואים בכל תלמיד אדם יחיד ומיוחד, פועלים למיצוי יכולותיו השונות כך שיגיע למצוינות אישית. נקנה לו כלים ונאפשר לו להיות מעורב ומשפיע בכיתה ובחברה בה הוא חי וגדל, ונעשה זאת תוך התחייבות ללמידה, פיתוח סקרנות והתחדשות"
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

פרסונאליות

2

תכלול

3

שיתופיות
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

בניית מסגרות לקידום המצויינות הלימודית
2

מהלך רשותי ארגוני

השתתפות מסיבית בתחרויות ובניית תחרויות בית ספריות
3

מהלך רשותי קהילתי

פיתוח המנהיגות בתוך הכתות ובמועצת תלמידים ומתן אפשרויות לבטא אותה
4

מהלך רשות

סדנאות לפיתוח מנהיגות בקרב תלמידים
5

מהלך רשותי נוסף

פיתוח יוזמות בית ספריות וקהילתיות המעודדות מצויינות ומנהיגות