רשות:
מחוז:

צפון

רשות:
שם המנהל/ת:

חמד סייד אחמד

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

217315

אל מותנבי, סכנין

שם מנהל/ת ביה"ס:

חמד סייד אחמד

סמל מוסד:

217315

מחוז:

צפון

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
מאמינים שביכולת הלומד ליצור ולארגן את הידע לנתחו ולפרשו ולפעול בדרך טובה יותר על ידי מתן כלים ללמידה עצמאית, מיומנויות למידה ומיומנויות חברתיות ורגשיות המסייעות לו לפתח את היצירתיות שבו. ביה"ס מאמין בפוטנציאל היצירתיות שטמון בתלמידים, במורים ובהורים, ודרך החקר שהיא למידה פעילה, האפקטיביות של הלמידה עולה וההזדמנויות ליצירתיות גדולות יותר.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

פרסונאליות- ביה"ס נותן מקום לביטוי עצמי של לומדים ומורים זה בא לידי ביטוי בחקר וביצירתיות הלומד בוחר את התחום את שאלת החקר ואת הדרך שבה הוא רוצה לחקור ולהציג בדרך הייחודיות לו.

2

שיתופיות- ביה"ס מעודד עבודה בצוות גם ברמת הצוות וגם ברמת הלומדים, יש שיתוף בידע, למידה וחשיבה ובניית תוצרים משותפת, ביה"ס בונה מנגנוני שיתוף של למידות עמיתים ולמידה שיתופית בכתה ומחוצה לה.

3

תמורתיות- החקר והיצירתיות מעודדים תלמידים לעצב עתיד רצוי, להסתגל למצב חדש, לפעול במציאות מורכבת, אי ודאית ומשתנה ולמצוא פתרונות לבעיות בכל התחומים. החקר עוזר לפתור בעיות והיצירתיות נותנת את המענה
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

הקמה של צוות ייחודיות ומינוי רכז ייחודיות לצורך בניית מהלך בית ספרי לבניית הייחודיות, פיתוח והטמעתה
2

מהלך רשותי ארגוני

פיתוח מקצועי של הצוות מחוץ לביה"ס ובתוך ביה"ס בליווי יועץ ובעלי תפקידים בצוות לצורך מתן כלים לצוות ליישום ופיתוח הייחודיות
3

מהלך רשותי קהילתי

פיתוח סביבות ומרחבים תומכים בייחודיות והעשרתם בחומרים, פעילויות וכלים לביטוי והטמעת הייחודיות
4

מהלך רשות

בניית תכנית פיילוט רוחבית בנושא ובשכבה אחת בנושא מסוים ליישום הייחודיות. הפיילוט נבחן בכלי הערכה, הוסקו מסקנות ליישום נרחב יותר והוצעו הצעות ליישום
5

מהלך רשותי נוסף

נבנה מסמך הייחודיות שהעמיק את הלמידה וחידד את הזהות הבית ספרית יחד עם עוד תהליכים רפלקטיביים שסייעו להשבחת התהליך, לעידוד הצוות ולהגברת הרישום.