רשות:
מחוז:

צפון

רשות:
שם המנהל/ת:

אחמד סלימאן

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ערבי

סמל מוסד:

218099

אל נאג'ח, בועיינה-נוג'ידאת

שם מנהל/ת ביה"ס:

אחמד סלימאן

סמל מוסד:

218099

מחוז:

צפון

רשות:
סוג בי"ס:

ערבי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
אנו מאפשרים לכל תלמיד להביע את רגשותיו, לשוחח עם האחר בצורה מכבדת, לבחור בעצמו את החוגים הנוגעים לליבו, תוך כדי שמירה על תהליך למידה מאתגר ואחראי, אנו מאמינים ביכולתם של תלמידנו להסתגל לכל שינוי עתידי גם אם לא השכלנו לצפות אותו מראש. אנו מאמינים שאנשים שהיצירתיות פועמת בהם בסביבה אוהבת ומקדמת מנהיגות ידעו ליצור תמורה ושינוי בעצמם, בכיתתם ובבית הספר וכך נזרע זרעי תמורה בכפר כולו. אנו מעודדים את הקשר מורה תלמיד בחום אהבה ואמונה בכל ילד וביכולות הטמונות בו.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

מנהיגות – בכל אדם טמון זרע של מנהיגות אישית , היכולת להנהיג את עצמו להישגים, את משפחתו ואת קהילתו לטובת חברה טובה יותר.

2

יצירתיות – בכל אדם טמון גן של יצירתיות, בית הספר מטפח את היצירתיות והבולטות של התלמידים בכל תחומי הדעת.

3

אהבה – בכל אדם טמון הצורך באהבה, בית הספר עוטף את התלמיד ביחס אישי ותמיכה רגשית, דוגל בלמידה מתוך הנאה ורצון.
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

ליבה פדגוגית – הטמעת הייחודיות בתחום הפדגוגי לשיפור האקלים, הישגים לימודיים, חברתיים, ערכיים. הייחודיות כמשולבת בליבת העשייה של בי"ס
2

מהלך רשותי ארגוני

ליבה ארגונית – מינוף הייחודיות באמצעות תהליכי עבודה, מבנה ארגוני, תשתיות, תקציבים, בעלי תפקידים, צוותים, שגרות, סדירויות. הקמת מנגנונים למיסוד הייחודיות לאורך זמן.
3

מהלך רשותי קהילתי

ליבה אנושית – מינוף הייחודיות לחיזוק מחויבות מורים, תחושת שייכות, מנהיגות ומוטיבציה. הידוק קשרי הנהלה צוות. הייחודיות כהזדמנות לפיתוח אישי ומקצועי בנושא מנהיגות, יצירתיות ומענים רגשיים-חברתיים. טיפוח ההון האנושי של בית ספר.
4

מהלך רשות

ליבה קהילתית – מינוף הייחודיות לחיזוק שיתוף הפעולה עם החינוך המשלים שמטרתו 'להשלים' את הפעילויות לילדים אחרי שעות בית הספר.
5

מהלך רשותי נוסף

הערכה ומדידה – פיתוח דרכי הערכה חלופית ויצירתית כחלק ממכלול דרכי הערכה. בחינה מושכלת והדרגתית של שינוי דרכי ההערכה הקימות מבלי לפגוע בהישגי תלמידי בית הספר.