רשות:
מחוז:

ירושלים

רשות:
שם המנהל/ת:

אברהם שוחטמן

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי דתי

סמל מוסד:

348466

אריאל, מודיעין – מכבים – רעות

שם מנהל/ת ביה"ס:

אברהם שוחטמן

סמל מוסד:

348466

מחוז:

ירושלים

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי דתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
בבית ספר אריאל יש אווירה של שמחה המעצימה ומחזקת את נפש הילד. הצוות בונה קשר אישי,
אכפתי, חם ואוהב עם כל ילד וילדה באמצעות השקעה, יצירתיות ויוזמות. הלמידה וחיי היומיום
בבית הספר הופכים לחוויה וכיף. אנו מעודדים את התלמידים למעורבות אקטיבית בלמידה ובחיי
קהילת בית הספר
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

אהבת התורה קודמת לידיעת התורה

2

קשר אישי בין המלמד ללומד

3

ערכים בבסיס כל למידה
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

שגרת שיחות אישיות שבועית
2

מהלך רשותי ארגוני

איתור ערך בכל יחידת לימוד
3

מהלך רשותי קהילתי

שילוב שירה ונגינה בשיעורים
4

מהלך רשות

לכל קבוצה מלמד תורה המלווה אותה מעל 12 שעות שבועיות
5

מהלך רשותי נוסף

חוויות בית ספריות בלתי פורמליות בצורת פעילויות, מבצעים וחגיגות