שם בית הספר:
אשכול. באר שבע
מסגרת תומכת למימוש יוזמות חינוכיות
האתגר הניהולי איתו בחרנו להתמודד

שכלול המבנה הארגוני, באופן שמותאם לחזון ולתפיסה הבית ספרית של "אשכול מיומנויות לחיים", דרך מימוש יוזמות חינוכיות וקיום תהליכי התארגנות, שיעלו את המוטיבציה של הצוות, יעודדו אותו לקחת חלק בעשייה הבית ספרית, ויובילו להתהוות דפוסי – "מלמטה-למעלה ומלמעלה-למטה" בארגון. אנו מבקשים לבסס מסגרת תומכת, שתשפיע על כל אנשי הצוות ובעלי התפקיד – דרך ביזור והאצלת סמכויות ויצירת שיתופי פעולה

אילו מהלכים ארגוניים הפעלנו?

בהתאם למיפוי יכולות וכישורים, מחולק כל הצוות לקבוצות מו"פ, על פי נושאים המשרתים את התפיסה הבית ספרית ונושאים בוערים משתנים. מיד אחרי החלוקה לקבוצות המו"פ, אנו מקיימים סיעור מוחות, ומעלים את כל הנושאים, היעדים והיוזמות שאנחנו רוצות לקדם, ואז אנו בונות סדירות של מיקוד, לוח זמנים, פעולות לביצוע ומעקב. בסיום שנה מתקיימת הצגת התוצרים של קבוצות המו"פ השונות.

מהלך 1: תחילת שנה – סיעור מוחות להעלאת רעיונות בצוותים (בעזרת שימוש בכלים דוגמת  linoit  או מנטימטר), קיום שיח בעקבות הרעיונות ויצירת תיעדוף ביניהם.

מהלך 2: כל קבוצת מו"פ מגדירה שני יעדים לשנה. מיקוד וזיקוק הרעיונות למצגת יעדים שיתופית. יש להדגיש כי מצגת זו היא שיתופית (באמצעות גוגל סלייד) על מנת שתהיה שקיפות לכל חברות המו"פ לתעדוף יעדים, לבקרה ולהמשך סטטוס וביצוע היעדים במהלך השנה (מצורפת דוגמה למצגת שיתופית)

מהלך 3: פגישת כל קבוצת מו"פ בנפרד, לצורך גזירת הפעולות מהיעדים שנקבעו וקביעת לוח זמנים למימושן.

מהלך 4: פגישת אמצע שנה – סטטוס ובקרה סביב לוח הזמנים הקיים, בחינת היעדים וחידודם במידת הצורך.

מהלך 5: פגישת סוף שנה – הצגת תוצרי קבוצות המו"פ במליאה, הפקת לקחים וכתיבת בסיס לתוכנית עבודה לתחילת השנה.

 

לינקים למסמכים
תעודת זהות
שם בית הספר:
אשכול. באר שבע
סמל מוסד:
613315
שם המנהל/ת:
סמדר פרץ
חברי צוות פיתוח:
אורית לב, יעל אייזיק, נופר כהן , ליפז ממו, גילה לוי, אורלי בן שבת, גל קריספל.
רכיבי מודל ארגון מורכב מסתגל
לחצו על הרכיבים לפרטים נוספים: