שם בית הספר:
אשכול
זמן אמת
פיתוח מודעות למצב התלמידים
איך הצוות החינוכי יעצים את תחושת הביטחון ויהווה עוגן לכל תלמיד גם מרחוק
על האתגר
מה הסיפור?

בהתאמה לחזון ולתפיסה הבית ספרית, אחד מ'ענבי האשכול' המרכזיים שלנו היא מודעות עצמית – היכולת של התלמיד לשקף את תחושותיו בכל הזירות, להעריך את עצמו, להתבונן בחוזקותיו, לקחת אחריות, ולדעת לבקש עזרה מתוך צמיחה כמיומנות לחיים. אחד האתגרים הבולטים שעלו בלמידה מרחוק הוא חיזוק ושימור הקשר החברתי והרגשי בין התלמידים למורה, שתורם לתחושת הביטחון של התלמידים.

הצורך וההזדמנות עליהן האתגר עונה

לאור המציאות שנכפתה עלינו, בית הספר עבר ללמידה מרחוק ואיתו באופן טבעי נוצר 'ריחוק' בין מורה לתלמיד. המורה מתקשה להרגיש את התלמיד במבט אחד, לסייע בעצה או לשתף בסיפור אישי, כפי שנעשה בכיתה. התלמיד לא תמיד מרגיש בנוח לספר ולשתף דרך 'מחסום המצלמה', ולכן תחושת הביטחון שלו מתערערת.

על בית הספר החובה לתת עוגן רגשי, לימודי וחברתי לכל תלמיד, בכל מצב ובצורה המיטבית ביותר, ולא לפספס איתותים חשובים של קשיים בתחומים אלו.

האתגר

סל כלים שמאפשר לתלמיד להרגיש בטוח לשתף, למשב ולהעריך את עצמו, להתבונן בחוזקותיו, להציף בעיות, להתייעץ עם המורים/הצוות החינוכי, ולבקש עזרה מתוך צמיחה כמיומנות לחיים – גם כשהלמידה נעשית מרחוק.

ארגז הכלים שלנו כולל כלים לאיתור ולזיהוי תחושות וקשרים בין המורים לתלמידים, כלים להגברת המודעות העצמית בקרב התלמידים וכלים להעצמת תחושת הביטחון שלהם. כלים אלו יושמו במהלך הלמידה מרחוק והוכחו כיעילים במיוחד.

תעודת זהות
שם בית הספר:
אשכול
סמל מוסד:
613315
שלב גיל:
יסודי
יישוב:
באר שבע
רשות:
באר שבע
מחוז:
דרום
שם המנהל/ת:
סמדר פרץ
חברי צוות פיתוח:
רכזי שכבות, יועצת בית הספר וצוות ניהול
הכלים שפיתחנו
ניטור שיתופי - "מה נשמע?"

כל מורה ממלא טופס זה אחת לשבוע בתחום הדעת אותו לימד. ההתייחסות בטופס היא לתלמידים מנותקי קשר, לתלמידים עם קשיים בתקופה זו, לאירועים חריגים ולתחושות של מורים בשיעורים (מרחוק). אחת לשבוע מרכז צוות ניהול את הממצאים מתוך הטופס וגוזר פעולות בזמן אמת.

 

דוגמא לטופס מה נשמע לשבוע של ________

צוות יקר, טופס זה נוצר על מנת שנוכל לשמור על קשר בינינו, לזהות תחושות תלמידים בזמן אמת, לרכז נתונים על התנהלות השיעורים, על נוכחות תלמידים ועל בעיות מיוחדות שצצות. כך נוכל לתת מענה בזמן אמת לכל תרחיש ונשתפר כל הזמן. עלינו לשים דגש במיוחד על תלמידים מנותקי קשר.

טופס זה תקף גם ל"מה נשמע" בלבד, גם אם לא קיימתם מפגשי זום ואתם רוצים לשתף בכלי אחר.

שם המורה

תאריך דיווח

תחומי הדעת אותם לימדתי (ציין סינכרוני/א-סינכרוני/זום) איך היה השיעור באופן כללי? (שיתוף בהצלחות/חוויות/אתגרים) מי התלמידים שלא השתתפו סיבה בעיות/אתגרים נוספים שהיו לי (לא חייב להיות קשור לזום) הטיפול בנושא באחריות מי/החלטות צוות ניהול
 

 

 

 

מה עבד טוב בשימוש בכלי? אילו שינויים ראיתם?
הטופס השיתופי מאפשר:

 • לראות תמונה כוללת של המורים ותחומי הדעת בזמן אמת
 • לאתר בעיות משותפות כמו תלמידים מנותקי קשר לאורך כל השיעורים
 • לזהות תחושות משותפות של מורים כלפי תלמיד כזה או אחר
 • לזרז את הטיפול במצב

הכלי אפשר לנו למנוע הרבה מאוד אירועים חריגים מבעוד מועד.

 

מה יכול להוות אתגר? למה חשוב לשים לב?

יש להקפיד למלא את הטופס באופן רציף ועל ידי כל המורים המלמדים, כדי לאתר בעיות משותפות. אנו מציעים למנות איש צוות שיפקח על כך במהלך השבוע.
יש לקבוע בלו"ז השבועי פגישת צוות ניהול, לניתוח הממצאים ולגזירת הפעולות.

שאלון שיקוף

שאלון להורים לשיקוף התנהגויות ותחושות אצל תלמידים בלמידה מרחוק

מהו המתכון המדויק להפעלת הכלי?
שאלון זה נשלח להורים אחת לחודש, על מנת לשקף את התחושות של ההורים והתלמידים, הן מבחינה לימודית והן מבחינה רגשית. צוות הניהול ניתח את התוצאות וגזר פעולות לטיפול בבעיות.

מה עבד טוב בשימוש בכלי? אילו שינויים ראיתם?
השאלון שיקף תחושות, אתגרים ובעיות שלא תמיד זיהינו בזמן אמת. כך שברגע שקיבלנו את הפידבק מהתלמידים ומההורים, וזיהינו בעיות משותפות, טיפלנו בהן מיידית ויכולנו לבחון את השלכות השינוי כבר בשאלון הבא.

מה יכול להוות אתגר? למה חשוב לשים לב?

 • יש לוודא ולעקוב שיש היענות למילוי השאלון מכל השכבות, כדי שיהיה מדגם גדול לניטור בעיות רחבות ותעדוף טוב לכל האתגרים שצצים.
 • על צוות הניהול לקבוע פגישה בלוז החודשי ולחלק אחריויות לטיפול.
מחברת שיח מורה-תלמיד

בהלימה ל'ענב' המודעות העצמית שב'אשכול מיומנויות לחיים', צוות מו"פ בית ספרי קידם את הכלי 'מחברת שיח מורה-תלמיד'. המחברת מהווה הזדמנות לבחינת האקלים הכיתתי וליצירת מפגש שמקדם שיח משמעותי בין המורה לילד ובין הילדים לבין עצמם – מקרוב ומרחוק.

במיוחד בימים אלו, כשהלמידה לא תמיד מתבצעת פנים אל פנים בתוך ביה"ס, נדרש מכל איש צוות בכל הכיתות, להגדיר את המטרות האישיות ואת המטרות המשותפות, לאפשר יחסים בין-אישיים לצד יחסים תוך אישיים, להכיל ולפתור קונפליקטים וקשיים, ולייצר שיח משמעותי.

 

מהו המתכון המדויק להפעלת הכלי?
המחברת והתכנים בה, נועדו לסייע למורים בבית הספר לייצר שיח מיטבי, מכיל ומשמעותי בין המורה לתלמיד. בנוסף, המחברת מאפשרת סדר, ארגון, מעקב ותיעוד אחר התקדמותו של התלמיד לאורך השנה, וייעשה בה שימוש במהלך הישיבות הפדגוגיות של כל כיתה.

 

המחברת מחולקת לארבעה חלקים עיקריים:

 1. רשימת תלמידים – בחלק זה יציין המורה את שמות כל תלמידי הכיתה. ליד השם יופיעו שלושה תאריכים לשיחה אישית. רשימת התלמידים תאפשר למורה לבצע מעקב אחר השיחות שערך: לשים לב שנערכה שיחה אישית אחת לפחות עם כל תלמיד, ולערוך מספר שווה של שיחות אישיות עם כל התלמידים בכיתה.
 2. מחוונים – מחוון ליצירת שיח אישי מיטבי בין מורה לתלמיד, ומחוון אירועים חריגים והתמודדות עם דיווח על פגיעה מצד תלמיד. חשוב לקרוא את כל המחוונים טרם קיום השיחות האישיות.
 3. אקלים – חלק זה כולל כרטיסיות שיח, אותן ניתן לגזור או לצלם לשימוש במהלך שיחות אישיות וקבוצתיות. בנוסף, חלק זה כולל שאלוני אקלים, אותם נדרשים המורים להעביר בכיתה פעמיים לאורך השנה. תוצאות השאלונים מאפשרות לקבל תמונה רחבה ומעמיקה יותר של האקלים הכיתתי ושל תחושות התלמידים בכיתה, ובהמשך גם להחליט על תוכניות התערבות כיתתיות לשיפור תחומים רלוונטיים.
 4. תיקים אישיים – החלק האחרון והמרכזי. בכל מחברת קיימים 32 'תיקים אישיים', אחד לכל תלמיד, המורכבים מדף ראשי שבו התלמיד מספר על עצמו וקובע יעדים אישיים להמשך שנה בתיווך מחנכת הכיתה, ומשלושה דפי שיח לתיעוד שיחות אישיות שיתקיימו בין המורה לתלמיד במהלך השנה ויאפשרו למורה מעקב אחר מצבו הרגשי של התלמיד.

 

מה עבד טוב בשימוש בכלי? אילו שינויים ראיתם?

פיתוח סדירות לאורך מספר תקופות במהלך השנה ובדיקת השלבים באמצעות מחוון, מסייעים בתיעוד ובבניית תוכנית התערבות מדויקת ומותאמת עבור התלמיד. כאשר התכנון והתיעוד מסודרים במחברת בשלבים, קל לעבור משלב לשלב, קל להציג את הנתונים וקל יותר לסייע לכל תלמיד במה שנדרש עבורו.

 

מה יכול להוות אתגר? למה חשוב לשים לב?

יש להקצות מראש זמן קבוע למפגשים, ולהקפיד לעבוד על פי השלבים והמחוונים במחברת.

אשכול בפיג'מה

'אשכול בפיג'מה' הוא מפגש קצר של עד 10 דקות עם המורה. המפגש הוא הזדמנות למפגש משמעותי בין התלמידים למורה.
למפגש בוקר עם הילדים משמעות רבה: במרבית המקרים האינטראקציה בין המורה לתלמידים בבוקרו של יום, תכתיב ותשפיע על מהלך יומם של התלמידים, במיוחד בחזרה מסוף השבוע.

תוכן המפגשים – ייקבע במשותף עם הילדים:

 • פעילויות מרגיעות להגברת הריכוז והשקט – למשל דמיון מודרך, נשימות, הרפיה ועוד.
 • פעילות גופנית מעוררת, פעילות המעודדת רפלקציה.
 • פעילות הבאה ללמד ידע חדש מהעולם – שיחה מעוררת השראה או הרצאה קצרה ומרתקת, שמביאה זוויות חדשות להתבוננות על החיים והאתגרים שהם מזמנים.
 • השמעה וניתוח קצר של שיר (למשל, ניתן להשתמש בחומרי "שיר של יום")
 • שימוש בתרשימי זרימה ובמודל לפתרון בעיות כדי לפתור בעיות ברמה הכיתתית, שכבתית או בית ספרית.
 • במפגשים של חזרה מסופ"ש, ניתן לקיים שיח בנושאים אקטואליים, נושאים שילדים בוחרים להביא לשיח וכו'.

המפגשים נועדו לפתח בבית הספר ומחוצה לו סביבה אכפתית ומכילה, שבה תלמידים ומורים מרגישים בטוחים לצמוח וללמוד. בנוסף, המפגשים מסייעים בהעמקת הקשר וההיכרות הבין-אישית בין המורה לתלמיד ובין התלמיד לחבריו; הם מעצימים את היכולות הטמונות בכל אחד ולהתבונן על האחר מזוויות שונות, ולפתח נורמות התנהגות חיוביות; הם מסייעים לטיוב האקלים, לגילויי אמפתיה בהקשבה והעצמה של כל אחד ואחת; והם נותנים הזדמנות לפתח מיומנויות שיח והזדמנות לשוחח ולהביא לכיתה נושאים שונים ומגוונים.

 

מה עבד טוב בשימוש בכלי? אילו שינויים ראיתם?

פיתוח סדירות ואחידות בכל בוקר בכל כיתה.

הפעילויות המגוונות יוצרות הזדמנויות לשיח ולשיתוף רגשות אצל התלמידים. התלמידים משקפים עשייה, משוחחים, מכינים תוצרים בעקבות השיח ונותנים משוב.

 

מה יכול להוות אתגר? למה חשוב לשים לב?

יש להתמיד ולבנות את הפעילות כסדירות בכל שיעור בוקר.

יש לגוון את הפעילויות המוצעות ולעודד שיח אצל התלמידים.

אני מעריך את עצמי

בהתאמה לחזון ולתפיסה הבית ספרית, אחד מ'ענבי' האשכול המרכזיים שלנו היא מודעות עצמית – היכולת של התלמיד לשקף את תחושותיו בכל הזירות, להעריך את עצמו, להתבונן בחוזקותיו, לקחת אחריות, ולדעת לבקש עזרה מתוך צמיחה כמיומנות לחיים.

התלמיד יעריך את עצמו מספר פעמים בשנה, על ידי מחוון קבוע ותוך שיח עם המורה על בניית ההערכה. בסיום מחוון ההערכה, התלמיד יציג את מה שכתב.

קישור לקובץ

 

מה עבד טוב בשימוש בכלי? אילו שינויים ראיתם?

כאשר תהליך זה מובנה ונעשה בשלבים, התלמידים לומדים למצב את עצמם ולהגדיר תכונות, הצלחות ואתגרים בצורה מדויקת. שמנו לב שהיעדים שהתלמידים מציבים לעצמם בעקבות שיח ההערכה עולים בהדרגה, ובהתאם עולה גם תחושת המסוגלות שלהם.

מה יכול להוות אתגר? למה חשוב לשים לב?

שמנו לב ששיקוף ומשוב לא מתקיימים באופן טבעי אצל תלמידים, ולכן חשוב ליצור הזדמנויות להערכה אישית/קבוצתית. במהלך הלמידה יש להקצות זמן קבוע גם למילוי המחוון וגם לשיח עם המורה על המחוון. יש לאפשר לתלמיד לתמלל את המחוון, ולהסביר מהי ההערכה.

***

אהבתם? אולי יעניין אתכם גם: יצירת קשר מורה-תלמיד/ה בלמידה מרחוק, אתר פרקטיקות להוראה איכותית