ביה"ס כארגון מורכב מסתגל

סינכרוני
פירוט על הקורס:
מדוע יש לשנות את התפישה הארגונית של מערכת החינוך ובתי הספר? מהי תפישת הארגון המורכב מסתגל וכיצד יש ליישמה בבתי הספר? נבין את מאפייני המציאות המשתנה, את המונח ארגון אנטי שביר, נבין מדוע ארגונים מורכבים מסתגלים הם אנטי שבירים, נציג מודל לבית ספר כארגון מורכב מסתגל ונקיים סדנא קצרה להעמקת הבנת המודל
שם המרצה:
ד"ר עופר מורגנשטרן
על המרצה:

תפישת הארגון המורכב מסתגל היא חלק מתחום רחב יותר של חשיבה מערכתית ותורת המערכות שמומלץ לכל איש ואשת מו"פ להכיר.

מה יוצא לי מזה?

יכולת של המשתתפים לקדם את תפישת בית ספר כארגון מורכב מסתגל בשטח המו"פי בו הם פועלים