שם בית הספר:
שז"ר, אשדוד
ביצוע תהליכי משוב משמעותיים והדדיים עם קהילת ההורים
האתגר הניהולי איתו בחרנו להתמודד

בעקבות ביקורת שעלתה מצד ההורים, עקב גביית תשלומים בעידן קורונה לתשלום עבור הערך המוסף שנותן בית הספר גם בלמידה מרחוק, הבין צוות בית הספר שקיים כנראה קצר בשיח עם הקהילה לגבי מהות הייחודיות הבית ספרית.
מכאן עלה כי חשוב לבצע תהליכי משוב משמעותיים והדדיים עם קהילת ההורים, כדי לחזק את הקשר.

אילו מהלכים ארגוניים הפעלנו?

מהלך 1: היוועצות בצוות ניהול – לגבי אופי המשובים ונקודות הזמן הרלוונטיות להעביר אותם.

מהלך 2: היוועצות עם הנהגת ההורים– לגבי יעילות המשוב; מה הוא צריך להכיל; נקודות הזמן שכדאי להעביר אותו; ומה הציפיות מהמשוב כך שיהיה אפקטיבי.

מהלך 3: ניסוח משובים במסגרת הצוות המוביל.

לחץ כאן לפתיחת דוגמא

מהלך 4: פיילוט העברת משוב, ניתוחו, הסקת מסקנות ממנו, ובניית תכנית עבודה בהתאם למסקנות. עדכון ההורים לגבי תוצאות המשוב והשפעתו על תכנית העבודה.

מהלך 5: משוב לגבי העברת המשוב – מצוות הניהול והנהגת ההורים, בחינת התהליך וייעולו.

תעודת זהות
שם בית הספר:
שז"ר, אשדוד
סמל מוסד:
612556
שם המנהל/ת:
חגית דהן
חברי צוות פיתוח:
מיקי לוי, מורן סיביליה, רחלי סויסה
רכיבי מודל ארגון מורכב מסתגל
לחצו על הרכיבים לפרטים נוספים: