בינה מלאכותית

אגף מו"פ ניסויים ויזמות מזמין יזמים ומוסדות חינוך בכל שכבות הגיל, להצטרף למעבדה שמטרתה פיתוח תוצרי חינוך המבוססים על בינה מלאכותית, וכן בתי ספר המעוניינים להצטרף ליישום תוצרי חינוך מבוססי בינה מלאכותית, שפותחו במעבדה זו בשנים קודמות.
מועד אחרון להגשה:
10.9.2022

אודות

בשנים האחרונות היוותה מעבדת הבינה המלאכותית שדה ניסיונות ליזמים, אשר בדקו ופיתחו יישומים שונים מבוססי בינה מלאכותית וייעודיים לעולם החינוך. הפיתוחים כללו למשל 'רובוט חברתי', עוזר הוראה דיגיטלי 'אווטאר' בעל כישורי הנחיית קבוצות, תכניות התנסות וסדנאות למגוון גילאים ועוד.

לצד השימוש בטכנולוגיה, אנו בוחנים במעבדה היבטים של 'בינה מלאכותית אחראית' (Responsible AI), אתיקה והוגנות.

השנה אנו מזמינים למעבדה יזמים נוספים המפתחים מוצרים טכנולוגיים-חינוכיים מבוססי בינה מלאכותית, ומקדמים שימוש נרחב יותר ביוזמות שפותחו.

המסלול

במסלול המעבדות שבאגף מו"פ, ניסויים ויוזמות, חוברים נציגים ממטה משרד החינוך, יזמים ונציגים מבתי ספר, להתנסות ולעיסוק משותף בסוגיה בעלת חשיבות מערכתית.

במסגרת תהליך מונחה, חוקרים חברי הקבוצה את הנושא, מגבשים תפיסה משותפת אודותיו, מפתחים מודלים אפשריים להתמודדות עם הסוגיה שבמוקד המעבדה, ואף מתנסים בהפעלתם.

 

דרישות

יזמים חינוכיים, המפתחים טכנולוגיות ופתרונות בתחומים הבאים:

  • טכנולוגיות מבוססות בינה מלאכותית לצרכי הוראה, למידה והערכה.
  • טכנולוגיות מבוססות בינה מלאכותית לסיוע במינהל חינוכי, קידום אקלים מיטבי, ומניעת מצבי סיכון ופגיעה. 
  • הכנת התלמידים והצוותים לעולם רווי בינה מלאכותית – התנסות פעלנית בבינה מלאכותית כתחום ידע כולל, בהיבטים של שלומות (Well-Being), אתיקה והוגנות.

 

בתי ספר מובילים ומדגימים חדשנות:

  • בתי ספר המוכנים להתנסות בקיום פיילוט בבית הספר, שבו יחקרו במשותף עם צוות המטה והיזמים, הטמעה והפעלה של טכנולוגיות שונות של בינה מלאכותית. 

מידע נוסף

משאבים: כל מוסד חינוכי שיתקבל למעבדה יקבל מספר שעות תקן (המספר ייקבע על פי מספר בתי הספר שישתתפו במעבדה) עבור מורים, שיהיו בצוות הפיתוח במשך כל השנה ויבצעו פעילות סדירה לטובת פיתוח התוצרים, וכן תקציב  עבור פיתוח היוזמה של היזם.