רשות:
מחוז:

צפון

רשות:
שם המנהל/ת:

אריאל שלומוביץ

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי דתי

סמל מוסד:

616177

בית חינוך גלילי, גליל תחתון

שם מנהל/ת ביה"ס:

אריאל שלומוביץ

סמל מוסד:

616177

מחוז:

צפון

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי דתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
בבית חינוך גלילי אנו מאמינים כי החינוך נועד
לגלות את הטמון בילדים, להצמיח ולטפח
את הקיים בהם באופן טבעי. בית החינוך
נבנה בפתחו של יער הודיות ובדרך המובילה
לשדות של קיבוץ לביא. מרחבי הגליל הירוקים
המקיפים אותנו ונשקפים מבעד לחלונות
הרבים מחוברים לעשייה החינוכית שלנו
השואבת את כוחות החיבור מתוך המרחב בו
אנו נמצאים ומתוך תורת ישראל ומורשת העם
והארץ. העשייה הרבה והמגוונת שלנו מושתתת
על שלושה עקרונות מרכזיים:
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

חיבור בנועם ומתיקות לתורת ישראל, עם ישראל וארץ ישראל

2

למידה טבעית ופעילה במרחבים מגוונים ובחיבורים שונים

3

מכוונות ללמידה עצמאית מתוך סקרנות, יוזמה ויצירתיות
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

חיבור לתורה – ילדים בכל הגילאים
לומדים תורה בחברותות, לימוד חוויתי
המשלב יצירה ומביא לידי אהבת תורה
וקיום מצוות.
2

מהלך רשותי ארגוני

חיבור לטבע ולא"י – כל ילדי בית החינוך
יוצאים מידי שבוע יחד עם מורי היער
והמחנכים לשדות וליער הסובבים אותנו.
אנו מרבים ביציאה לטיולים בארץ, מגלים
ולומדים על הטבע ועל עצמנו.
3

מהלך רשותי קהילתי

חיבור ללמידה – ילדים פעילים השותפים
ללמידה ומכוונים ללמידה עצמאית.
ילדים חוקרים, שואלים שאלות, בוחרים,
עובדים בשיתוף ויוצאים למרחבים שונים
המפגישים אותם עם התוכן הלימודי ועם
מיומנויות המאה ה-21.
4

מהלך רשות

חיבור לעשייה – ילדים פעילים ותורמים
להוויה הבית ספרית. בכל חודש נציגי
מועצת התלמידים מובילים פעילות בית
ספרית בנושאים אקטואליים ובכך תורמים
מעצמם למען בית החינוך ולמען הסביבה.
5

מהלך רשותי נוסף

חיבור לרגש – ילדים מפתחים ומטפחים
את הטמון בהם באופן טבעי באמצעות
התנסויות וחוויות בתחומי אומנויות שונים:
תנועה, ציור, מוזיקה, דרמה, מלאכה בעץ
ועוד