רשות:
מחוז:

מרכז

רשות:
שם המנהל/ת:

אביגיל מזור

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

412593

בית חינוך יצחק נבון, רחובות

שם מנהל/ת ביה"ס:

אביגיל מזור

סמל מוסד:

412593

מחוז:

מרכז

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
החינוך הוא אמצעי להובלת התלמיד.ה לחיים מיטביים בחברה. אנו שואפים לאפשר לתלמידינו למצות את יכולותיהם ולהגביר את תחושת המסוגלות, השייכות, הביטחון העצמי והאחריות לחיים, לשם התפתחותם וצמיחתם כבוגרים עצמאיים בעלי הכוונה עצמית.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

למידה משמעותית מתוך אחריות לשם התפתחות אישית, התמודדות עם אתגרים ומיצוי יכולות

2

הכרה בייחוד האישי של כל תלמיד.ה וניתוב התהליך החינוכי למילוי צרכים לימודיים, חברתיים ורגשיים

3

טיפוח יחסים חברתיים הכוללים: אמון, שייכות, לקיחת אחריות אישית ואכפתיות לזולת בחברה
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

דגש על מיומנויות למידה דרך גיוון במרחבי הלמידה ודרכי ההוראה, תוך התייחסות לסגנונות הלמידה השונים
2

מהלך רשותי ארגוני

תוכנית "המסע האישי" של כל תלמיד בהכרת כוחותיו, יכולותיו ואתגריו, דוגמת: מחברת אישית, צל"שים ומפגשי שי"א בשיתוף ההורים
3

מהלך רשותי קהילתי

מעגלי שיח רגשי וחברתי כחלק קבוע בשגרת היום בבית החינוך
4

מהלך רשות

העצמת קהילה שותפה לתהליך החברתי-חינוכי, דרך למידה משותפת ותרומה לקהילה
5

מהלך רשותי נוסף

בית החינוך כ"ארגון לומד" – פיתוח דמות המחנכ.ת כמנהיג פדגוגי-רגשי