רשות:
מחוז:

מרכז

רשות:
שם המנהל/ת:

אופיר יוסף ביכלר

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי דתי

סמל מוסד:

482588

בראשית, רחובות

שם מנהל/ת ביה"ס:

אופיר יוסף ביכלר

סמל מוסד:

482588

מחוז:

מרכז

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי דתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
בית החינוך בראשית הנו בי"ס ברוח דמוקרטית; מקיים גישה חינוכית-ייחודית המבוססת על ערכי החמ"ד והרוח הדמוקרטית, המעניקות לתלמידים, למשפחות הקהילה והצוות חוויה חינוכית עשירה, מהותית , המתכתבת עם ערכי החינוך, ערכי היהדות וערכים חברתיים נעלים. בית החינוך חותר להצמיח תלמידים ותלמידות בעלי מיומנויות אישיות וחברתיות עמוקות ומהותיות, שיאפשרו להם לממש ייחודיותם בהווה ובעתיד.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

ניהול הלמידה: פיתוח כישורי לומד.ת עצמאי.ת, רלוונטיות, חשיבה ביקורתית, משוב והערכה

2

ניהול אישי: פיתוח שיח רגשי, מודעות עצמית ומיומנויות ניהול עצמי

3

דרך ארץ: מיומנויות תקשורת, תחושת שייכות ורגישות ואחריות חברתית
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

"מסע לצמיחה אישית" ספיראלי, הכולל תהליכים של בירור חוזקות, הצבת יעדים אישיים ותהליכי הערכה עצמית; וכן קידום השיח הרגשי הבא לידי ביטוי בשיח שחרית יומי, שיח פרטני וקבוצתי, מפגשי מהו"ת (מורה-הורה-תלמיד.ה) עיתיים ועוד.
2

מהלך רשותי ארגוני

תהליכי בחירה וקבלת החלטות, הכוללים: שיעורי בחירה, הרכבת מערכת אישית, למידה בקמפוסים, השתתפות בוועדות חברתיות, בחירת דרכי למידה והערכה.
3

מהלך רשותי קהילתי

למידה התנסותית-חווייתית, חוצת גילאים גבולות כיתה וביה"ס; חדשנית ופורצת גבולות, החותרת למיצוי אישי ולמצוינות.
4

מהלך רשות

תהליכי שתוף ציבור וקהילה, פנים בית-ספריים וחוץ בית ספריים; הורים משולבים בגיבוש מדיניות בית החינוך ובמימוש אחריות אישית וקהילתית; תפיסה של אחריות הדדית וחוויית שותפות עמוקה בין ההורים לבית החינוך המתממשת בהצמחת החוויה הלימודית והחברתית.
5

מהלך רשותי נוסף

הצוות החינוכי כקהילת למידה, מפתחת, יוצרת ומיישמת בתהליכים הפדגוגיים, רגשיים וחברתיים.