רשות:
מחוז:

מרכז

רשות:
שם המנהל/ת:

טל גנוסר

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

482679

בראשית, באר יעקב

שם מנהל/ת ביה"ס:

טל גנוסר

סמל מוסד:

482679

מחוז:

מרכז

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
בית החינוך הוא כבית לתלמידים, בו הם מתנסים ורוכשים מיומנויות חשובות לחיים עצמם.
הדרך לפתח ולטפח כל תלמיד/ה לחיים של אושר, הגשמה שמחה ונתינה היא באמצעות הענקת מרחבים של בחירה והתנסות, המעודדים עצמאות כשהמורה מלווה את התפתחות התלמיד באופן מבוקר ותומך.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

קצב אישי וחופש בתוך גבולות – אפשרויות בחירה מגוונות בתוך מעגל עבודה מובנה על פי כללים – לכל תלמיד תכנית אישית.

2

אוטודידקטיות – התלמיד לומד איך ללמוד באופן עצמאי.

3

התנסות – שימוש בעזרים מונטסוריים ייחודיים.
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

תפקיד המחנכים כמאמנים במרחבי יישום על פי עקרונות השיטה המונטסורית של לומד עצמאי
2

מהלך רשותי ארגוני

בניית מתווה ברור ומוגדר של תהליכי למידה, והוראה ההערכה המתקיימים בביה"ס .
3

מהלך רשותי קהילתי

תכנון ועיצוב במרחבי למידה על פי עקרונות של לומד עצמאי וחופש בתוך גבולות
4

מהלך רשות

קיום תצפיות במעגלי הלמידה והתאמת חומרים ללומדים ברמות שונות.,התנסות בעזרים מונטיסוריים
5

מהלך רשותי נוסף

גיבוש קהילת הורים מעורבת ותומכת – גיבוש ערכים ודרכי פעולה ליישום השיטה המונטסורית בהתאמה למקום ולזמן והצמחת מוסדות המשך לחינוך היסודי.