שם בית הספר:
ברנקו וייס הרצוג, מ.א. גזר
הרחבה ודיוק החזון הבית ספרי
האתגר הניהולי איתו בחרנו להתמודד

הרחבת ודיוק החזון הבית ספרי, כך שישמש כבסיס לקביעת סדירויות מותאמות ומחודשות לבית הספר. אנו מבינים שהחזון הארגוני של בית הספר, שעוצב לפני כשלוש שנים, דורש שדרוג והתאמה למציאות הנוכחית, וללמידה שנוצרה על רקע הלקחים מתקופת הקורונה. 

אתגר זה הוא הרחבה לתהליך שהחל טרם תקופה זו, עם גיבושה של תפיסת הפעלה חדשה לחט"ב- 'חטיבת מחוללי עתיד'. מגמה זו נמשכת גם במימוש האתגר הנוכחי. 

אילו מהלכים ארגוניים הפעלנו?

ביה"ס ירכיב מטאפורה/משפט על, שייצג את הרעיון המסדר של ביה"ס, וישמש כמצפן מעודכן ועדכני.

ביה"ס פועל לעודד חדשנות ויצירתית, ושם לו למטרה לרתום חברים מהצוות שיהוו חלק מעיצוב החזון המחודש, ומקביעת הסדירויות והפעולות שיש לממש בביה"ס בשנים הקרובות על מנת לממשו. בכוונתנו לרתום את הצוות בשיטה של 'מניפה'- כלומר רתימת בעלי עניין הולכת ומתרחבת עם הזמן, על מנת להרחיב את מעגל השותפים.

מהלך 1: תהליך 'חלימה' עם צוות ההנהלה המצומצמת של ביה"ס, בהובלת מנהל ביה"ס ומנחה פדגוגית מטעם ברנקו וייס. במסגרת תהליך החלימה, נבחן את המצב הנוכחי, נצייר תמונת עתידית של ביה"ס, ובהתאם נגזור את ההתאמות ו/או החידושים שיש לעשות בסדירויות ביה"ס. קישור לפאדלט.

מהלך 2: שיתוף חדר המורים– הצגת הצורך והמהלכים הנלווים לחדר המורים, והזמנת מורים מעוניינים להשתתף בתהליך.

מהלך 3: צוות חשיבה– קביעת מפגש עם צוות המורים שבחר להשתתף בתהליך, וביצוע מהלך החלימה וגזירת הסדירויות ממנו- בהתאם לתפיסתם. 

מהלך 4: הצגת התוצרים שנוצרו בצוות החשיבה לחדר המורים כולו, תוך הזמנה להרחבת המעגל.

מהלך 5: פריטת הסדירויות שנבחרו לכדי תוכנית עבודה ליישום, לרבות החלטה מה מהן ייושם שבשנה"ל הבאה ומה ייושם בהמשך.

 

לינקים למסמכים
תעודת זהות
שם בית הספר:
ברנקו וייס הרצוג, מ.א. גזר
סמל מוסד:
441089
שם המנהל/ת:
איציק שחר
חברי צוות פיתוח:
רכיבי מודל ארגון מורכב מסתגל
לחצו על הרכיבים לפרטים נוספים: