רשות:
מחוז:

צפון

רשות:
שם המנהל/ת:

חמוטל אופק

שלב חינוכי:

יסודי, חט"ב ועליונה

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

620385

גוונים, קרית שמונה

שם מנהל/ת ביה"ס:

חמוטל אופק

סמל מוסד:

620385

מחוז:

צפון

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
אנחנו מבטיחים מגוון מענים לתלמידים על רצף האוטיזם, מתוך אמונה ורצון לפתח בוגרים עצמאים ,שותפים ומתפקדים בסביבות חיים שונות.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

"תפירת חליפה טיפולית חינוכית לכל תלמיד". הכרה בחוזקות ובקשיים של כל תלמיד והתאמת תכנית אישית לצרכיו המיוחדים.

2

"לא עליי בלעדיי". שימוש בעקרונות הבחירה ושותפות התלמיד.

3

למידה מתוך התנסות במגוון סביבות חיים.
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

חלוקה גילית לרצף חינוכי בין חטיבה צעירה ובוגרת, על פי שכבות גיל , המאפשר תהליך טיפולי מתפתח, החל מרכישת מיומנויות בסיסיות, דרך שכלול והרחבת המיומנויות וכלה בהכנה לחיי כבוד ועצמאות.
2

מהלך רשותי ארגוני

התאמה אישית – ראיית המכלול עבור כל תלמיד, באמצעות שיתוף שלו, של הוריו ומשפחתו והצוות החינוכי טיפולי המורחב , כולל תוכנית אישית – תל"א.
3

מהלך רשותי קהילתי

בחירה וייצוג עצמי – הפיכת התלמיד לשותף בעשייה המתרחשת בבית הספר והדרכת הצוות להתאמת דרכי התקשורת עבור כל תלמיד.
4

מהלך רשות

יצירת הזדמנויות וסביבות למידה המדמות את החיים האמיתיים- ארגון והכנת ארוחות, תרגול מיומנויות ADL, בריכה, קניות בסופרמרקט, אימון חדר כושר ועוד.
5

מהלך רשותי נוסף