רשות:
מחוז:

מרכז

רשות:
שם המנהל/ת:

יעל איילון

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

414029

גולדה מאיר, כפר סבא

שם מנהל/ת ביה"ס:

יעל איילון

סמל מוסד:

414029

מחוז:

מרכז

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
הובלת תהליכי הוראה המבוססים על דיאלוג ככלי מקדם למידה ותקשורת בין-אישית מקרבת, במטרה לייצר אקלים חינוכי מיטבי ולמידה איכותית. דיאלוג בין תלמידים, צוות ותכנים לימודיים יוצר חוויה מעשירה ומרעננת, המעוררת הנאה והנעה בתהליכי הלמידה. קידום קהילת למידה אקטיבית, יוזמת וסקרנית, מעודדת פיתוח מיומנויות וכישורים חברתיים. הדיאלוג מזמן חשיבה משותפת, מחזק ערכים של כבוד לאחר, אמון ופתיחות, ומשפר את המודעות ליחסים בין אדם לאדם ובין אדם לסביבתו.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

תרבות של דיאלוג – לקידום הישגים לימודיים באמצעות הוראה דיאלוגית מקרבת

2

קהילת למידה אקטיבית יוזמת ומובילה תהליכי למידה דיאלוגיים ושיתופיים

3

אחריותיות – טיפוח אחריות אישית ומחויבות חברתית קהילתית
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

מסע הלמידה שלי – קידום שיח דיאלוגי חינוכי, המאפשר רכישת מיומנויות הערכה עצמית, הכרה בחוזקתיהם והצבת מטרות לימודיות ובין-אישיות
2

מהלך רשותי ארגוני

חונכות דיאלוגית – יצירת דיאלוג חברתי רב-גילי בין התלמידים הצעירים והבוגרים בחינוך הרגיל והמיוחד
3

מהלך רשותי קהילתי

שיעורי העשרה – מקדמים למידה איכותית ומגוונת, ומעודדים דיאלוג חברתי משמעותי בין התלמידים לצוות ובינם לבין עצמם
4

מהלך רשות

דיאלוג במרחבי למידה – יצירת מרחבים המזמנים למידה והתנסות, ומקדמים דיאלוג מפרה בין התלמידים
5

מהלך רשותי נוסף

תכנית גישור – תלמידים מבית-הספר יוכשרו כמגשרים ומשכיני שלום בין תלמידים כדי לקדם שיח ויוזמות חברתיות