גיוס, רתימה והעצמה של דרג ביניים

מה בסדנא?
בסדנא זו תלמדו לזהות את משאבי ההון האנושי ורתימתם להנעת מהלכים בבית הספר.

הסדנא פותחה על ידי: איילת שקולניק, מרחבי חינוך, אגף מו"פ.
הקלטת הסדנא