שם בית הספר:
גן איילות, טבריה
העצמת הפעלנות של כל צוות הגן
האתגר הניהולי איתו בחרנו להתמודד

העצמת הפעלנות של כל צוות הגן: גננות משלימות, צוות פרא-רפואי וסייעות – בהלימה ליעדים המרכזיים של הגן.

האתגר מוצג באמצעות המטפורה: 'צועדים קדימ"ה'

קוגניציה

דיאלוג

ידע ויצירתיות

משחק

המצאה.

כלומר: צעידה לעבר העתיד המשתנה, עם כלים לשיתופי פעולה שיביאו לדיאלוג הדדי, תקשורת, ואמון בין ובתוך הצוותים, ובכך לפיתוח כישורים של ילדי הגן.

 

אילו מהלכים ארגוניים הפעלנו?

יתקיימו מספר מהלכים (חלקם במקביל):

מהלך 1 – שותפות בתפיסה של העצמת הפעלנות של כל צוות הגן – במסגרת ישיבות הצוות המתקיימות אחת לחודש, ובשיחות בלתי פורמליות המתקיימות באופן שוטף בגן.

מהלך 2 – אחת לחודשיים יישלח לכל חברות הצוות שאלון מובנה לשיתוף ביוזמות ורעיונות – אישיים ומשותפים.

מהלך 3 – דיון ביוזמות במפגשי הצוות ובשיחות אישיות:

האם יש לך יוזמה שהיית מעוניינת לקדם בגן? אם כן, מהי היוזמה? כיצד ניתן לממש אותה? גיבוש האתגרים, הגדרתם  וזיקוקם לאתגרים ממוקדים.

מהלך 4 – שיתוף הפיקוח ביוזמות

מהלך 5 – מימוש היוזמות

תעודת זהות
שם בית הספר:
גן איילות, טבריה
סמל מוסד:
506907
שם המנהל/ת:
סימה בניתה
חברי צוות פיתוח:
רכיבי מודל ארגון מורכב מסתגל
לחצו על הרכיבים לפרטים נוספים: