רשות:
מחוז:

ירושלים

רשות:
שם המנהל/ת:

שולמית גנון

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

115550

דורות, מודיעין-מכבים-רעות

שם מנהל/ת ביה"ס:

שולמית גנון

סמל מוסד:

115550

מחוז:

ירושלים

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
אנו מאמינים כי תלמיד המודע ליכולותיו וחוזקותיו יהיה בעל מוטיבציה ואחריות כלפי עצמו וסביבתו.
אנו מפתחים בתלמידינו את תחושת המסוגלות והשייכות על ידי העצמה, מתן ביטוי אישי ופיתוח
מיומנויות לומד עצמאי בלמידה מקרוב ומרחוק.
אנו מחנכים את תלמידינו להיות בני אדם ערכיים, אכפתיים ומצליחים.
אנו מקדמים את מעורבות הקהילה בשיח משותף לשילוב הערכים והמטרות החינוכיות הבית
ספריות, בדגש על ערבות הדדית ותרומה לקהילה בתוך בית הספר ומחוצה לו.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

שיח רגשי לחיזוק תחושת השייכות

2

חיזוק השייכות ושיתופי פעולה עם ההורים

3

טיפוח מסוגלות אישית חברתית ולימודית
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

מקיימים שגרות של שיח רגשי בין מורה לתלמיד
2

מהלך רשותי ארגוני

"בוקר של ש.מ.ש" – סדירות קבועה של פתיחת יום
3

מהלך רשותי קהילתי

שיתופי פעולה עם קהילת ההורים בועדות משותפות ויוזמות הורים (צמה שלעוצמה, חיבוק לחורף ועוד)
4

מהלך רשות

קיימת מערכת עם סדירויות קבועות וקיימים מנגנונים להטמעת וקידום העקרונות הפועלים באופן שוטף ורגיל
5

מהלך רשותי נוסף

קיימות מסגרות העצמה לתלמידים הפועלות בהיצע רחב לחיזוק תחושת השייכות ומסוגלות. פועלות מסגרות של חונכות מעצימה בדגש על ערך הנתינה..