רשות:
מחוז:

חיפה

רשות:
שם המנהל/ת:

הרב גרשון שורק

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

חרדי

סמל מוסד:

312512

דעת ותבונה (מסורת אבות) – חרדי, טירת כרמל

שם מנהל/ת ביה"ס:

הרב גרשון שורק

סמל מוסד:

312512

מחוז:

חיפה

רשות:
סוג בי"ס:

חרדי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
להתחבר לעצמינו להתחבר לאמונתנו להתחבר ללמידה
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

אנו מאמינים כי ילד צריך ללמוד ולהבין את החיים עצמם בעצמו מתוך סקרנות פנימית ומתוך שיח ודיון. תפקידנו לעודד את התלמיד לרכוש מיומנויות למידה ומיומנויות לחיים המקנות עצמאות ואחריות

2

אנו מאמינים כי יש לאפשר לילד לשמור על אוטונומיה במרחב הבית ספרי ככל שניתן ולאפשר לאישיותו לצמוח ולשמוח.

3

אנו מאמינים כי ילד יהודי מחויב לערכים ברורים של יהדות וידע תורני רחב, ערכי כבוד ומשפחה עפ"י דרך ישראל סבא בגאון ובזקיפות קומה.
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

תכנים תורניים ברמה גבוהה משולבים עם למידה של תכנית הליבה של משרד החינוך באופן מלא
2

מהלך רשותי ארגוני

אוירה נעימה ומכילה כיתות שאינן עוברות את 20 התלמידים והצוות מחויב לתלמידים ולעתידם
3

מהלך רשותי קהילתי

מרחבי למידה מיוחדים ומגוונים המאפשרים לתלמידים 'לגעת בחיים' ללא תיווך או אמצעי כגון: מתקני ספורט , אולפן הקלטות מתקדם , חממת גידול וגן מרהיב המדמה שמורת טבע עם פינות ישיבה אינטימיות.
4

מהלך רשות

הקשר עם הצוות הוא אישי ומיוחד והקשר נשמר אף לאחר תום לימודי הילד בבית הספר
5

מהלך רשותי נוסף