שם בית הספר:
הגליל, נהריה
שילוב סימולטור לתלמידי חינוך מיוחד בסדר היום החינוכי של בית הספר
האתגר הניהולי איתו בחרנו להתמודד

אחת המטרות העיקריות של בית הספר לחינוך מיוחד "הגליל" לטיפול בהפרעות התנהגות, הינה שילובם מחדש של הילדים במסגרות החינוך הרגילות. באין אפשרות להתנסות בשילוב פיזי בשל הקורונה, בית הספר מבקש לאמן את הילדים המועמדים לשילוב, באמצעות סימולטור ממוחשב ואטרקטיבי – "שילובון" – המבוסס על תיאורי מקרה שמייצגים אתגרים וקשיים אפשריים של תלמידים בשילוב במסגרת חינוך רגילה. לצורך השימוש בכלי, נדרש בית הספר לשלב אותו בסדר היום החינוכי והארגוני של בית הספר.

אילו מהלכים ארגוניים הפעלנו?

מהלך 1 – מיפוי ואיתור: רכזת שילוב/היועצת אוספת מידע אודות התלמידים מהמצוותים החינוכיים, ממפה את הנתונים ומאתרת מועמדים לשילוב. 

מהלך 2 – הכשרת הצוות החינוכי בשימוש ב"שילובון".

מהלך 3 – פינוי משבצות זמן בתוך מערכת השעות הבית ספרית לטובת למידה ב"שילובון".

מהלך 4 – פעילות תלמידים ב"שילובון".

מהלך 5 – מעקב אחר הלמידה ב"שילובון" באמצעות ראיונות עומק עם הילדים, ומשובים פדגוגיים וטכניים הנוגעים לשימוש בכלי. 

מהלך 6 – שיפור כלי ה"שילובון" בעקבות המידע שנאסף במשובים. 

מהלך 7 – הפצת כלי ה"שילובון" במערכת החינוך.

קישור לסימולטור

 

תעודת זהות
שם בית הספר:
הגליל, נהריה
סמל מוסד:
220392
שם המנהל/ת:
ד"ר אלון בודנשטיין
חברי צוות פיתוח:
מוביל- אורי אלון, אלון בודנשטיין, ציפי מייזנר, גאולה שייביץ.
רכיבי מודל ארגון מורכב מסתגל
לחצו על הרכיבים לפרטים נוספים: