רשות:
מחוז:

חיפה

רשות:
שם המנהל/ת:

אלה קרט

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

312793

החיטה , זכרון יעקב

שם מנהל/ת ביה"ס:

אלה קרט

סמל מוסד:

312793

מחוז:

חיפה

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
בית ספר החיטה הינו בית ספר תשע שנתי (גן – ח') המהווה מארג אנושי ובית לימודיו לבאיו.
בית הספר מאמין בפיתוח אישי של תמידים/ות בהתאם לכישוריהם/ן האישיים.
דרך החיט"ה משלבת בתוכה (חי)נוך לערכים, (ט)יפוח תחושת שייכות ו(ה)וראה ולמידה בסביבות מגוונת.
דרך החיט"ה היא דרך חיים, המכבדת את העבר, משפרת ומעשירה את חיי הווה ומגלה אחריות לעתיד.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

מעורבות חברתית ושיתופיות – (חי)נוך לערכים ומעורבות חברתית פעילה

2

שייכות, הכלה ופרסונאליות – (טי)פוח שייכות, הכלה ויחס אישי

3

חדשנות ואי פורמאליות – הוראה ולמידה בסביבות מגוונות
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

חברת ילדים פעילה בוועדות, חונכויות, מחויבות אישית להתנדבות בקהילה.

2

מהלך רשותי ארגוני

מפגשי יהודים ערבים – תכנית דיאלוג וזהות, הכרות עם המושבה ומייסדיה – פעילות בשיתוף עמותת הגדעונים, שמירה על הסביבה
3

מהלך רשותי קהילתי

למידה רגשית חברתית (SEL) ותכנית א.י.ל, בכל שכבות בית הספר. מעגלי שיח, שיעורי בחירה מגוונים, העצמה אישית וביטוי של כישורים אישיים, תוכניות אישיות.
4

מהלך רשות

פיתוח מחוון לשיעור מיטבי המתבסס על העקרונות הבית ספריים והטמעתו בתכנון הלימודים.

5

מהלך רשותי נוסף

למידה חוץ כיתתית, בגינה לימודית בית ספרית, בחווה החקלאית הסמוכה לביה"ס ובסביבות נוספות בביה"ס ומחוצה לו.