"המעפיה": פיתוח מרכז יזמות חדשנות והעצמה בית ספרי

מה בסדנא?
בסדנא זו תלמדו לפתח מרכז יזמות פדגוגי, המתבסס על איגום כוחות פנימיים וסדירויות, וכמובן ליצור תנועה מתמדת של הארגון והקהילה.

הסדנא פותחה על ידי: יוסי לבנון, "עופה בכיר", קרית חינוך דרור, לב השרון.
הקלטת הסדנא