המצפן המערכתי של פמ"ע

א-סינכרוני
על הקורס:

בבסיס המודל עומדים שישה עקרונות יסוד בהם צריכה מערכת החינוך להתמקד כדי לתת מענה הולם למגמות ולאתגרי העתיד:

– פרסונליות
– שיתופיות
– אי פורמליות
– גלוקליות
– תמורתיות
– תכלול

עקרונות אלו רלוונטיים לכל תחומי החיים בהם נדרשת התאמה למגמות המציאות העתידית והמשתנה ובכללם לתחום החינוך.
חלק מהעקרונות הללו מוכר וחלקם חדש, אך אופן יישומם בעתיד יהיה שונה מאשר בעבר לאור המגמות העתידיות. מידע נוסף 

שם המרצה:
רענן ארבל
פורמט:
הרצאה
מידע נוסף: