שם בית הספר:
אלמוסתקבל, שגב שלום
הגברת הפעלנות של אנשי הצוות דרך אתגרים
האתגר הניהולי איתו בחרנו להתמודד

הגברת הפעלנות והפעילות הספונטנית של אנשי הצוות, באמצעות ליווי של בעלי התפקידים, באופן מתגמל ולא ביקורתי. אנו מאמינים שכאשר נותנים לבעלי התפקידים בבית הספר אפשרויות: מציבים בפניהם אתגרים והזדמנויות להשגתם, בסביבת עבודה שמבוססת על אמון ביכולותיהם ותמיכה תקציבית, ובמסגרת תוכנית עבודה מתוכננת היטב, גוברת יכולתם לפעול באופן אוטונומי, ולפתח ההנעה העצמית ומיומנויות המקצועיות.

אילו מהלכים ארגוניים הפעלנו?

מהלך 1: הנהלת בית הספר משתפת במטרות משרד החינוך ומטרות בית הספר, באופן שמגדיר את הכיוון אליו בית הספר צועד, וגם נותן למורים מקום להשפיע על בחירת מטרות בית הספר.

מהלך 2: פעילות מתוך גמישות ניהולית ומתן אוטונומיה לבעלי עניין לארגון הלמידה.  המורה מקבל אוטונומיה לגבש, לכתוב וליישם תכנית לימודים ייחודית, המתחשבת בתכנית הלימודים, ופועלת על פי מתווה ומטרות הלימודים של משרד החינוך. כל בעל תפקיד מגבש תכנית עבודה ייחודית מבחינת פעילויות, מטלות חקר, ימי שיא וכיו"ב. תכנית העבודה נכתבת על ציר זמן. על מנת לאפשר שקיפות של מימוש התכנית הייחודית, לבעלי התפקידים יש קבוצת ווטסאפ, והתקשורת סביב הפעילויות החינוכיות שהמורים יוזמים חשופה לכולם בקבוצה זו.

מהלך 3: תמרוץ ותגמול בעלי עניין לממש את תכנית הלימודים המותאמת. התגמול אינו בהכרח כספי, והוא כולל התייחסות חיובית, עידוד, רוח טובה ולגיטימציה למורה לפעול באופן המתאים לו. ביטוי נוסף של התגמול הוא היענות כמעט מיידית לצרכים של המורה (לדוגמה: מקום התכנסות, אמצעי הוראה וכיו"ב), ופלטפורמה ארגונית ליזום, לפעול ולבטא את אשר עשה.

מהלך 4: יצירת מנגנון תומך לניהול וניצול משאבים. בבית הספר קיים מעקב ורישום של פעילויות המורים ומעקב אחר מימוש המשאבים השונים. ההנהלה מאפשרת מסגרת תקציבית למורה היוזם תכנית – יש לו אוטונומיה לפעול, תוך מעקב וסיוע של בית הספר.

תעודת זהות
שם בית הספר:
אלמוסתקבל, שגב שלום
סמל מוסד:
618496
שם המנהל/ת:
עבדאללה גרגאוי
חברי צוות פיתוח:
מנסור אלעסם, אבו כף מוסא
רכיבי מודל ארגון מורכב מסתגל
לחצו על הרכיבים לפרטים נוספים: