רשות:
מחוז:

חיפה

רשות:
שם המנהל/ת:

סיגל רמון

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

311092

העומר, חוף הכרמל

שם מנהל/ת ביה"ס:

סיגל רמון

סמל מוסד:

311092

מחוז:

חיפה

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
בית חינוך המקדם חווית למידה מגוונת ועשירה, מרובת התנסויות ומבוססת בחירה. הלימודים מתקיימים במרחבים ייחודיים וחוץ כיתתיים, המעודדים חקר ויצירתיות, אחריות אישית וקבוצתית ותקשורת מיטיבה
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

טיפוח בוגר אחראי

2

טיפוח יצירתיות והמצאתיות

3

תרבות של תקשורת
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

הקמת מרחבי התנסות פעילה: מרכז 2DO – מרכז תומך פדגוגיה.

2

מהלך רשותי ארגוני

פיתוח קמפוסי בחירה במגוון נושאים, כחלק מהעשרת ידע עולם
3

מהלך רשותי קהילתי

עיגון מסורת של מועדון קריאה בכל שכבות הגיל.
4

מהלך רשות

בניית תוכנית לימודים ותכנון אורחות חיים תואמות גישה הוליסטית
5

מהלך רשותי נוסף

הקמת מרכז WEDO – מרחב משחקי חשיבה, אסטרטגיה,בנייה והנדסה