הערכת מיזמים ושיטות לאיסוף ועיבוד נתוני ההתנסויות

א-סינכרוני
על הקורס:

מפגשים מהסוג השלישי

כיצד מקבלים החלטות מבוססות נתונים , איך אוספים את הנתונים 

כיצד מעבדים את נתוני ההתנסויות

שם המרצה:
קרן דביר
פורמט:
הרצאה
מידע נוסף: