רשות:
מחוז:

דרום

רשות:
שם המנהל/ת:

סבטה קליסר

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

631044

הרצוג, אשקלון

שם מנהל/ת ביה"ס:

סבטה קליסר

סמל מוסד:

631044

מחוז:

דרום

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
אנו מאמינים כי באחריותנו לזהות את החוזקות ואת הצרכים של כל ילד וילדה, להאמין ביכולותיהם ולתת מענה הולם לצרכים אלו, תוך יצירת אמון ,כבוד וקבלת השונה .
אנו מאמינים כי עלינו לאפשר לכל תלמיד להתקדם בקצב אישי, באמצעות למידה עצמאית וחוקרת , סביבת למידה המזמנת למידה שיתופית , רב גילית ומעוררת עניין וסקרנות שתוביל להנעה עצמית בלמידה.
אנו רואים בהורים שותפים לעשייה החינוכית בבית החינוך.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

פרסונליות – למידה בקצב אישי, בקבוצות קטנות, בחירה בתחומי עניין.

2

שיתופיות – עבודה שיתופית רב גילית, ילדים מלמדים ילדים, חונכויות ועוד.

3

גלוקליות – פיתוח זהות אישית ואכפתיות למגוון האנושי בסביבה הקרובה והרחוקה.
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

הכיתות מדמות בית ויוצרות תחושת שייכות, אינטימיות ואחריות – לפיתוח וצמיחה אישית וחברתית.
2

מהלך רשותי ארגוני

למידה דו גילית – מתקיימים שעורים משותפים קבועים במערכת לילדי כיתות א,ב .
3

מהלך רשותי קהילתי

קורסי בחירה – כל תלמיד יכול לבחור קורס למידה לבחירתו במגוון נושאים, גם הם, במסגרת דו גילית.
4

מהלך רשות

"פיתוח לומד אוטונומי ועצמאי – לכל תלמיד תוכנית עבודה אישית ודף מעקב למילוי המשימות האישיות שלו.
"
5

מהלך רשותי נוסף

שישי חופשי – מדי יום שישי – שעת העשרה של הורים ופרוייקטים של תלמידים (כוכב השבוע) המעשירים את שאר הילדים, יום ללא תלבושת אחידה.