רשות:
מחוז:

צפון

רשות:
שם המנהל/ת:

נהיל יוסף

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ערבי

סמל מוסד:

218487

השלום – ממלכתי א' , מגאר

שם מנהל/ת ביה"ס:

נהיל יוסף

סמל מוסד:

218487

מחוז:

צפון

רשות:
סוג בי"ס:

ערבי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
מצוינות שמשמעה לראות את הייחודי שבכל אדם ואדם היא ערך חשוב עבורנו. צוות בית הספר מאמין ופועל לזיהוי תחום המצוינות האישית של התלמידים ושל המורים ומטפח מצוינות זו בכל התחומים כדרך חיים. אנו מאמינים כי עבודה על מוטיבציה לימודית ומוטיבציה מנטלית יביאו את התלמידים לכדי מצוינות.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

אמונה בעצמי ובאחר – לחיזוק האמונה של הפרט בעצמו


2

מסוגלות אישית – חיזוק ההיבטים המנטליים בלמידה

3

שייכות – טיפוח אחריות לשיתוף פעולה
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

שעת מצוינות אישית במערכת : כלל התלמידים של בית הספר נפגשים בקבוצות קטנות עם המורים המומחים לפיתוח מצוינות אישית. מתקיים תהליך התלמיד עובר מסע אישי לפיצוח ולגיבוש תחום המצוינות האישית שלו.
2

מהלך רשותי ארגוני

מרכזי מצוינות כמרחבי למידה בתחומים מגוונים ללמידה אחרת ולהעשרה .כגון מרכז מצוינות מתמטיקה, מוסיקה, רובוטיקה ומחשבים, אומנות, קיימות, שפות, מרכז חברתי ערכי
3

מהלך רשותי קהילתי

דיאלוג הוא הקו המנחה שלנו לפיתוח שיח מכבד, מכיל ומעצים בביה""ס ובקהילה. המשפחה שותפה לשיח ולעשייה ובין היתר אנו מקיימים ביקורי בית ,סדנאות להורים , מפגשי מחנך – הורים ועוד .
4

מהלך רשות

צוות חינוכי מקצועי ומודע המשקיע בלמידה עדכנית ודרכי הוראה עדכניות וחדשניות בראי המצויינות .במקביל פיתוח מורים מומחים להובלת קהילות מצוינות אישית לצד העמקה בהבנת עולמם של התלמידים במאה ה- 21.
5

מהלך רשותי נוסף

"מקהלת ""השלום"" – לטיפוח מצוינות מוסיקלית בית ספרית וישובית