שם בית הספר:
התיכון הבפטיסטי, נצרת
קידום בעלי התפקידים בבית הספר כיזמים, כפעילים ושותפים ברשת צוותים שזורה
האתגר הניהולי איתו בחרנו להתמודד

המוסד החינוכי, הינו מערכת אחת המורכבת ממספר מעגלי עשייה, ובמרכזם עשייתם החשובה של הרכזים וכלל בעלי התפקידים. חלק מהרכזים ובעלי תפקידים חושבים שהתפקיד שלהם הוא לבצע מספר פעילויות לאורך השנה, הם חושבים, מתכננים ומודיעים לשאר המורים, והמורים בתורם מעבירים לתלמידים (המצוי, בהרבה מוסדות) ללא שום הכנה/הכנה מספקת, כך שהרכז נחשב לרכז טוב אם הוא מבצע מספר פעילויות הקשורות לתחום תפקידו, ובסוף השנה רושם לידם את החותמת "בוצע".

אילו מהלכים ארגוניים הפעלנו?

מהלך 1: הגדרת תפקיד
– מהות התפקיד ותחומי אחריות ואחריותיות.
– מה כולל התפקיד? ומה לא כולל?

(ראו נספח 1)

מהלך 2: אפיון תפיסת תפקיד:
– חזון בעל התפקיד כלפי תפקידו ותרומתו למימוש החזון והמטרות והיעדים הבית ספריים.
– תאום ציפיות בכל הקשור לתוצאות המבוקשות. יכולת לרתום אנשי צוות כשותפים בעשייה.
– שלב זה כול את הפיתוח המקצועי של בעל התפקיד והכשרת צוות הרכזים בניהול והנהגת יוזמות. צוות הניהול/הצוות המוביל
הופך להיות הסופרווייזר לצוות הרכזים ולצוותיהם.
– איך רואה בעל התפקיד את חשיבות תפקידו? ואיפה ממקם אותו מבחינת חשיבתו בין שאר התחומים?

מהלך 3: בניית צוות:

– בניית צוות מובילים, ורתימת שותפים לעשייה והצלחה.
– חשוב מאוד שהעשייה תהיה באמצעות צוות בהנהגת בעל התפקיד. שיתוף – תלמידים, הורים ואנשי הקהילה לפי סוג
היוזמה/הפעילות יכול לסייע בעשייה מיטבית.
– הכשרה הצוות המלווה את הרכז.

מהלך 4: בניית תכנית עבודה:

בניית תכנית עבודה המקדמת ומשתלבת עם התוכנית הבית ספרית, ומתחברת לכלל העשייה הבית ספרית ביעילות ואפקטיביות, ותורמת לקידום מטרות התפקיד בהתחשבות בגיבוש דמות הבוגר לאור הראיה הבית ספרית וראיית משרד החינוך.

תכנית הפעילות של תחום בעל התפקיד נגזרת מתכנית הפעילות הבית ספרית שבה נקבעו יעדים ומטרות בית ספריים במעגלים שונים (צוות ניהול, צוות רכזים, צוות בעלי תפקיד, כלל מורי בית הספר).

מהלך 5: ביצוע תכנית הפעילות (ראו נספח 2)

ביצוע התוכנית באופן מיטבי לפי השלבים המוצעים:

  1. העלאת חשיבות התחום בפני כל צוות ביה"ס, ובפני התלמידים , ההורים והקהילה.
  2. הצהרה על חזון התפקיד, התחום שמופקד עליו, מטרותיו ויעדיו, והיוזמות החדשות, והפעילויות המגוונות לאורך השנה.
  3. מיסוד תהליך ביצוע כל פעילות:
  • הצהרה על הפעילות לכלל שכבת הגיל. שיווק טוב לתכנית ככלל ולכל אחת מהפעילויות, כך שתתרום להכרת חשיבותה אצל קהל היעד והשותפים.
  • הכנה מתאימה לקבוצת היעד ע"י הרכז או המחנך או מורה הכיתה שיהיה אחראי על הביצוע או יהיה נוכח בזמן הביצוע.
  • ההכנה תכלול הסבר על הפעילות, אופן ההתנהגות המוצפת מהתלמידים לפני ובזמן ואחרי הפעילות. דיון פתוח עם התלמידים, וסיכום ההבנות.
  • הוצאת הפעילות לפועל באופן מיטבי.
  • הערכת הפעילות: הערכת אופן ההכנה ואופן הביצוע. משוב מהתלמידים ומהמורים.
  • למידה מהעשייה: האם יש מה לשנות או לשפר לעתיד? ואיך?

 

מהלך 6: הערכת ביצוע התוכנית, מסקנות לשיפור ופיתוח היוזמה.

– פיתוח עשיית בעל התפקיד וצוותו.
– יצירת קשר עם בית ספר אחר, ו/או רכזים אחרים. תיאום ועשייה משותפת עם בית ספר אחר.

לינקים למסמכים
תעודת זהות
שם בית הספר:
התיכון הבפטיסטי, נצרת
סמל מוסד:
247049
שם המנהל/ת:
ד"ר עזיז דעים
חברי צוות פיתוח:
רובא קרדוש-סגנית, רימאח עבדו-יועצת חינוכית
רכיבי מודל ארגון מורכב מסתגל
לחצו על הרכיבים לפרטים נוספים: