רשות:
מחוז:

צפון

רשות:
שם המנהל/ת:

טאהר אבו ריא

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ערבי

סמל מוסד:

219519

ואדי אלספא, סח'נין

שם מנהל/ת ביה"ס:

טאהר אבו ריא

סמל מוסד:

219519

מחוז:

צפון

רשות:
סוג בי"ס:

ערבי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
ביה"ס מאמין שכאשר נותנים מקום לכשורים של כל לומד לבוא לידי ביטוי באופן מתמיד הדבר תורם לטיפוח לומד בעל מסוגלות עצמית שסיכויי ההצלחה שלו גבוהים מאד בכל התחומים. היצירתיות היא חלק מתהליכי העצמה ופיתוח כשרונות וכישורים. שני העקרונות האלה יחד עשויים להביא לומדים למיוי יכולותיהם ולתרום להתפתחותם האישית בתחום הלימודי חברתי ורגשי.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

פרסונאליות

2

שיתופיות

3

גלוקאליות
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

איתור הכישורים והכישרונות של התלמידים והמורים ובניית מסגרות מתאימות ליישומם
2

מהלך רשותי ארגוני

פתיחת מסגרות חדשות ומגוונות, חוגים, מנגנונים בית ספריים לביטוי היכולות של הלומדים: חוגי אופניים, מסגרת של כנס בראשית היום, מפגשים עם בתי ספר אחרים העונה על עקרון הגלוקאליות
3

מהלך רשותי קהילתי

בניית חדרי ספח ומרחבים חוץ כתתיים הנותנים מענה ליצירתיות ולכישורי לומדים
4

מהלך רשות

הכנסת המישחוק בלמידה כחלק מתהליך העצמה ופיתוח היצירתיות של הלומדים בכל הכתות לעידוד השיתוף
5

מהלך רשותי נוסף

פיתוח הנואם הצעיר כחלק מתהליך העצמה והעלאת תחושת המסוגלות של התלמידים והתייחסות לכישורים וורבאליים ייחודיים