ראש מנהל החינוך:

מנהלת חינוך- מרים פנויאן

מנהל אגף חינוך:
מס' בתי ספר יסודיים:

5

מס' בתי ספר על יסודיים:

4

זכרון יעקב

מהי התפיסה החינוכית שלנו?
לשאוף שבוגר המערכת יהיה אדם חופשי, ערכי, יצירתי, משכיל ותרבותי המגשים עצמו ומחויב לחברה.
כל זאת תוך שמירה על הערכים: מימוש עצמי,שייכות,הסתגלות ואמפתיה.
הרשות תאפשר חופש בחירה תוך פיתוח יחסי גומלין עם הסביבה, תפעל לפיתוח תמונת העתיד האישית של כל ילד.ה, תעניק מוגנות וכבוד לכל הלוקחים בה חלק, תהיה מחויבת להעניק לכל ילד וילדה מרגע לידתם חינוך מיטבי ותהיה פורצת דרך בכל תחומי העשייה ותשאף להוציא מתוכה כמה שיותר פורצי דרך.

כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

ביסוס יכולות אישיות וכישורים לימודיים, רגשיים וחברתיים
חתירה מתמדת לשוויון הזדמנויות וצמצום פערים תוך הרחבת המענים הרשותיים, לימודיים, רגשיים וחברתיים, למאפייני מגוון הלומדים ברשות.

2

מתן מענים מגוונים ,חתירה מתמדת לשוויון הזדמנויות וצמצום פערים תוך הרחבת המענים הרשותיים למאפייני מגוון הלומדים בעיר.

3

רצף חינוכי-קהילתי. הרחב
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

שפה יישובית להבטחת מענים מיטביים, הכלה ושילוב
שילוב כלים רגשיים בכישורי חיים, SEL, תכנית א.י.ל, מהגנים ועד התיכון. גיבוש מודל פדגוגי חדשני המקנה לצוותים החינוכיים כלים ומיומנויות לקידום יכולות, מוטיבציה ומסוגלות בקרב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים ובכלל. פורום רשותי בהובלת מנהלת מחלקת החינוך וצוות מקצועי בשותפות המרכז הבינתחומי.
2

מהלך רשותי ארגוני

פתיחת אזורי הרישום במעבר לכיתה א'
מודל בחירה המאפשר להורים לבחור את בית הספר בו ילמד ילדם המודל, שכולל שייכות לבית ספר עוגן לצד זכות בחירה, גובש בשיח יישובי משתף ומבסס תפיסה חינוכית המקדמת תהליכי פיתוח וחדשנות יישובית לצד זהות ייחודית לכל בית הספר. המהלך כולל גם פיתוח קוד אתי למנהלים.
3

מהלך רשותי קהילתי

תהליכי שיתוף ציבור
חיזוק תפיסת החינוך של המושבה ויצירת שותפות רעיונית נרחבת באמצעות קיום מעגלי שיח במגוון סוגיות חינוכיות ובתכנון פני עתיד מערכת החינוך. כל זאת בהובלת ראש המועצה ומנהלת מחלקת החינוך ובשיתוף קבוצת המנהלים.
4

מהלך רשות

שוויון הזדמנויות וצמצום פערים
הרחבת המסגרות העירוניות לצרכי הלומדים , כולל פתיחת כיתות חינוך מיוחד, א'-ח', בבתי הספר היסודיים בהתאמה לאפיוני / לקויות הלומדים ולהתמחות בית ספרית. מענה המשכי ברצף הפדגוגי ט-י""ב בתיכונים. תכנית הילה. מסגרות מותאמות, המלוות אותם עד לסיום 12 שעות לימוד ורכישת בגרות חלקית או מלאה במטרה למנוע נשירה.
5

מהלך רשותי נוסף

רצפים חינוכיים
רצף חינוכי מלידה ועד י""ב. יצירת מרחב של אמון, אתיקה ושיתופי פעולה בקרב מנהלים וצוותים חינוכיים. במטרה להבטיח מענים מיטביים, פדגוגיים ורגשיים. עבודת הרצף בדיסציפלינות נבחרות: שפה, אנגלית, מתמטיקה, מדעים, טיפול בפרט ומיומנויות SEL.

בתי ספר במרחב הבחירה החינוכי