רשות:
מחוז:

מרכז

רשות:
שם המנהל/ת:

מוסיה מרים גולדשמיד

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

חרדי

סמל מוסד:

410928

חב"ד – בית חינוך, כפר סבא

שם מנהל/ת ביה"ס:

מוסיה מרים גולדשמיד

סמל מוסד:

410928

מחוז:

מרכז

רשות:
סוג בי"ס:

חרדי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
"בית חינוך חב"ד פועל על בסיס הערכים חכמה, בינה ודעת שהם הערכים המובילים של חסידות חב""ד.
אנו מייעדים את התלמידים להיות ""נרות להאיר""- שיאירו את עצמם ויהוו מקור של אור לסביבתם בכוח הכישורים הייחודיים שלהם. הצוות החינוכי מלמד ומנחה את התלמידים לזהות את הכישרונות, היכולות והכוחות הפנימיים הטמונים בהם ופועל להעצים ולהגדיל את הטוב.
אנו מכשירים תלמידים בעלי ידע, מיומנויות וערכים אשר בכוחותיהם להשתלב בעולם של מציאות משתנה ומתחדשת ולקיים את שליחותם – " להאיר את הסביבה" כדי ליצור עולם טוב יותר.
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

זיהוי חוזקות ולמידה מתוך כישורים וסקרנות – פיתוח תלמיד היודע לזהות את החוזקות והכישורים הייחודיים לו ולהאיר באמצעותם את עצמו והסביבה

2

תכלול זהות אישית – ביסוס חוסן אישי, טיפוח זהות יציבה המקרינה החוצה ומהווה מודל לחיקוי – "נרות להאיר

3

פרסונליות – יצירת הזדמנויות למידה אישיות אותנטיות במרחבי החיים
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

פיתוח תוכנית בית ספרית לזיהוי חוזקות בין כל באי ביה"ס והטמעה של שפת החוזקות כשפה בית ספרית המקדמת שיח מעצים ועשיה פדגוגית וארגונית.
2

מהלך רשותי ארגוני

תהליכים פדגוגיים/רגשיים/חברתיים מבוססים על ערכי הפדגוגיה החברתית. במטרה להביא לידי ביטוי ולהעצים את החוזקות של כל באי בית החינוך.
3

מהלך רשותי קהילתי

מפגשי הורים וילדים- הזדמנויות ללמידה וחוויה משותפת לחזוק תחושת הקשר והשייכות בין כל באי בית הספר.
4

מהלך רשות

תכנית כישורי חיים- פיתוח תכנית בית ספרית לזיהוי חוזקות בין כל באי ביה"ס ושימוש בשפת החוזקות בעשיה החינוכית


5

מהלך רשותי נוסף

מתודת מעגלי שיח: תוכנית נרות להאיר המפתחת מודעות לערכים ויישומם בחיי היום-יום.
תורה באהבה – העצמת לימודי הקודש לעיצוב אישיות התלמידים על פי ערכי התורה