רשות:
מחוז:

דרום

רשות:
שם המנהל/ת:

יובל חבקין

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

ממלכתי דתי

סמל מוסד:

611236

חב"ד בנים, קרית גת

שם מנהל/ת ביה"ס:

יובל חבקין

סמל מוסד:

611236

מחוז:

דרום

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי דתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
בית החינוך שם לו למטרה לאפשר לכל תלמיד לקבל חינוך יהודי על טהרת הקודש, בהתאם לגישה הייחודיות של חסידות חב"ד: לגלות בכל תלמיד את האור הייחודי הניתן לו מאת ה' ולספק את התשתית ואת הכלים הנדרשים שיסייעו לו למלא את שליחותו בעולם ובכך לקרב את הגאולה השלמה.

הייחודיות של אמנות יהודית-חסידית כאמצעי להגיע לעולמות רוחניים, דרך נוספת לקיים מצוות ולהאדיר קדושת שמיים, ליצירת זהות יהודית-חסידית ולמימושה; כאמצעי להעצמת כישרונותיהם השונים של תלמידים; כאמצעי להוראה-למידה-הערכה משמעותית-חווייתית
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

קירוב לבבות; אווירה רגועה ונעימה משולבת בשמחה2

יחס אישי, תשומת לב והארת פנים לכל ילד

3

דגש על מקצועות הקודש
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

תכנית שבועית ייחודית לחיזוק האחדות בקרב תלמידים, העצמת השליחות בעולם וחיזוק האמונה לגאולה שלמה
2

מהלך רשותי ארגוני

חינוך חברתי ופעילויות מגבשות ומעצימות
3

מהלך רשותי קהילתי

שעות לימוד תוספתיות, יוח"א, מתיבתא לכיתות ז'-ח',


4

מהלך רשות

תהליכי למידה, "מבצעים", אירועי שיא ותוצרים (!) בידי תלמידים ברוח ייחודיות ביה"ס
5

מהלך רשותי נוסף

צוות חינוכי חדורי שליחות חינוכית, המטמיע בקרב תלמידים ערכים ומידות טובות