רשות:
מחוז:

חיפה

רשות:
שם המנהל/ת:

ערן יהודה דישון

שלב חינוכי:

יסודי

סוג פיקוח:

חרדי

סמל מוסד:

384206

אהלי יוסף יצחקי חב"ד בנים, חוף הכרמל

שם מנהל/ת ביה"ס:

ערן יהודה דישון

סמל מוסד:

384206

מחוז:

חיפה

רשות:
סוג בי"ס:

חרדי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
אנו מאמינים שכל אחד צריך לעשות בשמחה כל שביכולתו על מנת להביא לעולם טוב יותר מתוך חיבור לבורא ולעצמו, ומתוך תחושת שייכות ואחריות אישית וקהילתית
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

חינוך ליראת שמיים, לערכים יהודיים ולמידות טובות, בתוך אווירה ביתית ומאירת פנים

2

חינוך לחיי שליחות וליזמות ערכית-חברתית מתוך אמון וכבוד לכל אדם

3

טיפוח תחושת מסוגלות של כל באי בית החינוך תוך התייחסות לצורכי התלמיד והקניית מיומנויות לקראת אתגרי החיים
מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

תהליך חינוכי להגדרת יעוד אישי, לחשיפת כשרונות ולמימוש אחריות אישית וקהילתית
2

מהלך רשותי ארגוני

למידה בין-תחומית, חווייתית והתנסותית הכוללת אפשרות בחירה. שילוב דרכי הוראה-למידה מגוונים: למידה בחברותא, בשיתופיות ועבודת צוות בין התלמידים, במה לכל תלמיד להבעה אישית ולשיח). כל אלה מלווים ברתימת הטכנולוגיה לטובת הפדגוגיה
3

מהלך רשותי קהילתי

פדגוגיה מבוססת קהילה ומקום, כולל שיתוף פעולה קהילתי וניצול הזדמנויות הלמידה בחוף הכרמל.
4

מהלך רשות

אווירה ביתית, מאירת פנים, שמחה, ויחס אישי לכל תלמיד
5

מהלך רשותי נוסף

הצוות החינוכי כקהילת למידה מפתחת ומתחדשת בגישות ובכלים חינוכיים ופדגוגיים ומוטמיעה הלכה למעשה