רשות:
מחוז:

צפון

רשות:
שם המנהל/ת:

פואד גדיר

שלב חינוכי:

חט"ב ועליונה

סוג פיקוח:

ממלכתי

סמל מוסד:

248666

עתיד – חט"ב, זרזיר

שם מנהל/ת ביה"ס:

פואד גדיר

סמל מוסד:

248666

מחוז:

צפון

רשות:
סוג בי"ס:

ממלכתי

צרו קשר:
מהי התפיסה החינוכית שלנו?
בית חינוך הומניסטי, המאמין בייעוד החינוכי של קידום כלל תלמידיו ותלמידותיו לקראת חיים אנושיים מלאים ואוטונומיים של מימוש עצמי, איכות תרבותית, הגינות חברתית ואחריות סביבתית. ביה"ס פועל לפתח את אישיות תלמידים וכישרונותיהם, להכשיר אותם להיות אזרחים בחברה דמוקרטית, להעשיר את עולמם במורשות התרבות הכללית והערבית, ולטפח בהם את הידע והרגישות שנדרשים לשמירת הסביבה הטבעית
כיצד באה התפיסה החינוכית שלנו לידי ביטוי בעקרונות פעולה?

1

חינוך ערכי הומניסטי המבטא את המסורת, ההרגלים וערכי המורשת

2

הוראה-למידה בשילוב חינוך אישי והוראה דיפרנציאלית באמצעות סביבות למידה מותאמות להוראה- למידה

3

טיפוח מנהיגות צעירה להובלת מהלכים חינוכיים בין כותלי ביה"ס ובסביבה הקרובה לצורך גישור על הפערים בין ילדי השבטים ויצירת קהילת בית זרזיר אחת

מהם המהלכים שעשינו כדי לממש את עקרונות הפעולה?
1

מהלך רשותי פדגוגי

דרכי ההוראה-למידה מותאמים למתן מענה הולם לחינוך אישי/פרטני לכל ילד על פי יכולתו
2

מהלך רשותי ארגוני

מודל של מערך שיעור המשלב הוראה פרטנית/חינוך אישי לבין הוראה דיפרנציאלית בכיתת האם במקצועות היסוד
3

מהלך רשותי קהילתי

טיפוח מנהיגות תלמידים חיובית הפועלת סביב סל ערכים ותורמת לחברה
4

מהלך רשות

שילוב ההורים בפעילות חווייתית בבית הספר ,ויצירת אווירה משפחתית לכלל התלמידים באמצעות סדנאות וימי שיא
5

מהלך רשותי נוסף

החדרת תרבות ארגונית של שיתוף פעולה ונתינה בקרב המורים באמצעות סדיריות ומפגשי למידה הדדית למידה מהצלחות